Na dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zapraszamy do muzycznej kontemplacji. Pieśń Duchu Święty, przyjdź! skomponowała i nagrała s. Karina Gribanowa, mniszka obrządku grekokatolickiego oraz organistka w kaplicy pw. św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych w Warszawie. Realizacji nagrania podjął się Grzegorz Królikowski, fotograf i absolwent Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Nagranie powstało w klasztornym ogrodzie, w warszawskim Karmelu. Niech muzyka i słowa wprowadzą nas w głębię Trynitarnej Tajemnicy Boga, który jest Miłością. Życzymy Wam wszystkim płodności i pełnej radości w Duchu Świętym. Niech Duch Święty przyjdzie! Veni Sancte Spiritus!