Po raz pierwszy w historii „Droga doskonałości” zostaje zaprezentowana w różnicowym układzie synoptycznym. Pragniemy w ten sposób odtworzyć dwuetapowy proces powstawania kolejnych redakcji tekstu. Przystępując do prac nad drugą redakcją (Valladolid = DdV) św. Teresa ma przed oczyma poprawiony rękopis pierwszej redakcji (El Escorial = DdE). Przygotowując tekst, który ma zostać wysłany do druku (kopia z Toledo = DdT) ma przed oczyma poprawiony tekst drugiej redakcji. Stąd dwie części książki – dwie synopsy.

Kolejne redakcje „Drogi doskonałości” to wspaniały przykład owocnego i wzajemnie ubogacającego dialogu CHARYZMATU z INSTYTUCJĄ (DdE → DdV: zgodność i dialog z nauką Kościoła; obiektywizacja, która chroni przed subiektywizacją) oraz CHARYZMATU ze WSPÓLNOTĄ (DdV → DdT: zgodność i dialog z życiem wspólnoty; uniwersalizacja, która chroni przed indywidualizacją).

Teresa ma świadomość, że pisze pod natchnieniem, ale nie jest bezmyślnym narzędziem. Zdaje sobie sprawę, że może zaburzyć sobą klarowność przesłania i dlatego tak usilnie zabiega o oczyszczenie tekstu z jej osobistych odniesień. Zupełnie inaczej jest w „Życiu”, gdyż tam chce odsłonić całą swoją duszę, aby umożliwić spowiednikom rozeznanie prawdziwości jej doświadczenia. W „Życiu” ma być CAŁA TERESA (taka jest moja dusza), jednak w „Drodze doskonałości” ma zniknąć Teresa, aby był CAŁY JEZUS (taki jest Jezus). Chce usunąć wszystko, co mogłoby odwrócić uwagę od Jezusa; stąd jej praca nad kolejnymi wersjami tekstu. Ma pozostać sama Ewangelia, Ewangelia według św. Teresy.

Dlaczego warto sięgnąć po to wydanie „Drogi doskonałości”?

Ponieważ:

1. nikt nigdy dotąd nigdzie na świecie – nawet wydawcy hiszpańscy – nie wydał tego dzieła św. Teresy w takiej formie: trzy redakcje w dwóch synopsach z wyróżnieniem kolorami wszelkich różnic między redakcjami;

2. w naszym ujęciu kolejne redakcje tekstu zostały ukazane jako proces krystalizacji, a nie destrukcji myśli św. Teresy;

3. zaproponowaliśmy nowy sposób odczytania struktury wewnętrznej tego dzieła, co w konsekwencji ukazało nowe aspekty przesłania św. Teresy;

4. tekst jest w całkowicie nowym tłumaczeniu, z autorskimi wprowadzeniami oraz bogatym aparatem redakcyjnym w formie przypisów i marginaliów;

5. na tekst naniesione zostały wszystkie skreślenia, poprawki i dopiski, a ponadto te zmiany zostały udokumentowane zdjęciami faksymile zmienionych fragmentów tekstu.

Zajrzyj do środka:

Wprowadzenie Valladolid – Toledo Escorial – Valladolid

KUP TERAZ

floss2