W naszym klasztorze w Poznaniu, zakończyła się Wizytacji naszej prowincji przez Ojca Generała Saverio Cannistra.
Bogu niech będą dzięki! Niech ta wizytacja przyniesie głębokie owoce oraz wzbudzi w Nas jeszcze większy płomień gorliwości, o chwałę Pana Boga Zastępów!