Śp. O. Jan Nepomucen  Kazimierz Brzana OCD

13 listopada 2016 r., w wieku 65 lat, odszedł do Pana nasz współbrat o. Jan Nepomucen Brzana od Jezusa po 47 latach życia zakonnego i 40 latach kapłańskiej posługi.

Jan, syn Władysława i Józefy z domu Smyrak, ur. 15 czerwca 1951 r. w Zawoi, w parafii św. Klemensa. Otrzymał na chrzcie św. imię Kazimierz.

Uczęszczał do NSD karmelitów bosych w Wadowicach, nowicjat odbył w Czernej k. Krzeszowic, gdzie 5 sierpnia 1969 r. złożył pierwsze śluby zakonne; natomiast filozofię ukończył w WSD Poznaniu, a teologię w WSD Krakowie; wyświęcony na kapłana 22 maja 1976 r. przez bpa Stanisława Smoleńskiego.

Posługiwał w następujących klasztorach i kościołach naszego zakonu: w Krakowie jako katecheta 1976-77.

Następnie w Lublinie od 1977-80 gdzie był katechetą i zarazem studentem KUL-u, gdzie uzyskał stopień mgr teologii.

Później udał się  do Salamanki, gdzie przez rok studiował duchowość terezjańską.

Przez krótki czas w 1981 r. był katechetą w Łodzi i tego samego roku został przeniesiony do Lublina. W Lublinie wybrany został na ekonoma klasztoru, był katechetą i jakiś czas pełnił funkcję asystenta świeckiego karmelu. Od 1986 do 87 przebywał w Kluszkowcach gdzie jako ekonom zajmował się remontem klasztoru. Od 1987-88 był konwentualnym w Sopocie, a od 1988 do 1990 w Poznaniu, gdzie zapoczątkował duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych. W latach 1990-91 pracował we Wrocławiu jako kapelan szpitala MSWiA. W roku 1991 został katechetą w Piotrkowicach, następnie od 1992 – 96 pełnił urząd ekonoma w Łodzi.  Podczas Kapituły Prowincjalnej w 1996 został wybrany na Prowincjała naszej Prowincji na trzyletnią kadencję. Po zakończeniu kadencji Prowincjała w 1999 aż do końca swojego życia przebywał i pracował w Łodzi, był m. in. wikariuszem parafialnym oraz od 1999 – 2002 drugim radnym Prowincji.

Bliskie były mu szczególnie duszpasterstwa grup AA, DDA, Al-Anon i Al-Ateen, związków niesakramentalnych, grupa trudnych małżeństw „Syhar”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, służby zdrowia i różnych osób z trudnymi problemami rodzinnymi. Jako znawca duchowości sanjuanistycznej głosił liczne rekolekcje dla sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus i karmelitanek bosych.

Kapłan miłosierdzia pełen zrozumienia i empatii dla biedy moralnej i duchowej drugiego człowieka. Jako spowiednik i kierownik duchowy prowadził wielu osób do Boga.

Pewnie jest jeszcze wiele innych dobrych rzeczy, o których nie wiemy, a które były przedmiotem jego posługi.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia  ufnej modlitwie polecamy go Bożemu miłosierdziu, prosząc by spoczywał w pokoju i oglądał Boże oblicze.

Dobry Jezu a Nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie….