Komentarz Biblijny o. Wilfrid Stinissen OCD wróć

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

10-06-2019

J 2, 1-11
Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

[…] „I była tam Matka Jezusa”, pisze św. Jan (J 2,1). Jej obecność jest zaznaczona już w pierwszych słowach, jeszcze zanim otrzymujemy informację o tym, że również Jezus i Jego uczniowie zostali zaproszeni na to wesele. Maryja jest matką Jezusa. Jednak kiedy Jezus się do niej zwraca, nie mówi „Matko”, ale „Niewiasto”. Uważa ją za swoją „pomoc” (Rdz 2,20), za nową Ewę, z którą chce stworzyć nową ludzkość: Kościół. Zaślubiny w Kanie są dla Jana obrazem innych zaślubin: Jezusa i Kościoła. Kościół jest obecny w Maryi, ona jest jego sercem. W opowieści św. Jana żydowska para, której zaślubiny są powodem wesela, staje w cieniu, by ustąpić miejsca parze weselnej większego formatu: Maryi i Jezusowi.

Maryja w Kanie nie występuje jako matka Jezusa, która ma jakąś władzę, ale jako Jego dyskretna pomoc. To ona zauważa, że wino się skończyło. Przytaczając słowa Maryi, Jan udziela podstawowej nauki o modlitwie. Opowieść o weselu w Kanie jest też szkołą modlitwy. Maryja uczy nas, jak mamy się modlić. Nie mówi Jezusowi, co On ma zrobić, nie podaje Mu żadnych wskazówek, jak to my często czynimy podczas modlitwy. Maryja wskazuje na potrzebę: „Nie mają wina”. Tak powinniśmy modlić się za siebie nawzajem. Możemy składać potrzeby i troski naszych przyjaciół przed obliczem Boga. Nie naszym zadaniem jest mówić, jak Bóg ma rozwiązać problem. On wie to lepiej od nas, a często przychodzi z nieoczekiwanymi, niespodziewanymi rozwiązaniami.

W szkole Maryi uczymy się też nie rezygnować. Odpowiedź, którą daje Jezus, wydaje się zbywająca: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czyż] jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Maryja nie dyskutuje z Jezusem. Jest Go tak pewna, że natychmiast zwraca się do sług i mówi im: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Modlić się do Boga w potrzebie i nie czynić tego, co mówi, to nie jest dobry sposób modlitwy. Modlitwa i życie przynależą do siebie. Jeżeli nasze życie nie odpowiada naszej modlitwie, to pokazujemy, że modlitwa nie pochodzi z naszego serca, że w istocie nie myślimy tego, co mówimy. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jaka to dobra rada!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.


Rozważanie zaczerpnięte ze zbioru medytacji biblijnych “Drogocenna Perła”. Pełne rozważania o. Wilfrida Stinissena OCD do wszystkich czytań roku liturgicznego są dostępne w naszym sklepie internetowym wydawnictwa Flos Carmeli.