wróć

Klasztor pw. św. Pankracego

diecezja rzymska | Rzym

adres:

Carmelitani Scalzi
Piazza San Pancrazio, 5 D
00152 Roma
ITALIA

tel:

+39 06 58 104 58

fax:

+39 06 58 345 414

e-mail:

astawskiocd[małpka]wp.pl

segreteria[małpka]sanpancrazio.org

web:

www.sanpancrazio.org

www.facebook.com/sanpancrazio.roma

konto bankowe:

właściciel konta:

Parrocchia San Pancrazio, Piazza di San Pancrazio 5/D, 00152 ROMA, ITALIA

numer rachunku:

Unicredit, Roma – Agenzia Via Carini, € IBAN: IT 20 Z 02008 05031 000400462687, SWIFT: UNCRITM1015

wspólnota zakonna

o. Arkadiusz Stawski – przełożony, proboszcz

o. Waldemar Barwiński – wikariusz
o. Gabriel Wójcicki – wikariusz

Msze Święte

niedziele i uroczystości
9:00, 10:30, 12:00, 17:00 (październik - maj), 19:00

dni powszednie
7:30 (w kaplicy klasztornej, w okresie roku akademickiego tj. październik-maj), 9:00, 18:00 (19:00 od czerwca do września)

spowiedź

niedziele i uroczystości
podczas wszystkich mszy św.

dni powszednie
na prośbę zgłoszoną w zakrystii lub biurze parafialnym

adoracja eucharystyczna

piątek
godzinę przed mszą św. wieczorną

odpust

12 maja

historia klasztoru

Bazylika i klasztor p.w. św. Pankracego zostały powierzone Karmelitom Bosym Kongregacji włoskiej przez papieża Aleksandra VII w roku 1662 . Przeniesiono w to miejsce kolegium misji karmelitańskich. Tu przygotowywali się do pracy najwięksi misjonarze Karmelu. W 1798 roku wojska napoleońskie ograbiły bazylikę i klasztor, a w 1848 roku oddziały Garibaldiego uczyniły to ponownie odbierając budynki zakonnikom i przekazując je księżom diecezjalnym. W 1874 roku klasztor został przeznaczony na lazaret. Dla zakonników wydzielono małą część klasztoru. W 1907 roku powierzono bazylikę Prowincji Rzymskiej Karmelitów Bosych, a 12 kwietnia 1931 roku papież Pius XI powierzył im nowo erygowaną parafię św. Pankracego. Obecnie w budynku klasztoru mieści się dom opieki dla starszych, samotnych kobiet, prowadzony przez duchowe córki św. Luigi Guanella. Niewielka część klasztoru z późniejszymi dobudowaniami części parafialnej zamieszkiwana jest przez zakonników, obsługujących parafię. W 1979 roku papież Jan Paweł II, w ramach odwiedzin rzymskich parafii, nawiedził bazylikę św. Pankracego. Na prośbę Rzymskiej Prowincji Karmelitów Bosych klasztor przeszedł pod jurysdykcję Prowincji Warszawskiej dnia 12 stycznia 1997 roku, natomiast parafia 15 czerwca 1997 roku mocą umowy z Wikariatem Rzymskim. Pierwszym przełożonym konwentu i proboszczem parafii został mianowany o. Terezjusz Wojciech Felcyn. Od momentu przejęcia parafii, wszystkie obiekty do niej należące, w tym Bazylika i klasztor, poddane zostały gruntownym remontom. Bazylika jest ostatnim kościołem stacyjnym: w Oktawę Wielkiej Nocy (białą niedzielę), zgodnie ze starożytnym zwyczajem, wszyscy nowo ochrzczeni in Urbe odnawiają w niej przy relikwiach św. Męczennika swoje wyznanie wiary.