wróć

Klasztor Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus

diecezja ełcka | Ełk

adres:

Karmelitanki Bose
ul Wityny 21
19-300 Ełk

tel:

87 621 33 26

87 621 00 30

502 817 279

e-mail:

karmel.elk[małpka]gmail.com

web:

www.karmel.diecezja.elk.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN: 41 1240 5745 1111 0010 8715 6716

właściciel konta:

numer rachunku:

SWIFT - PKOPPLPW EUR: 31 1240 5745 1978 0010 8715 6905

Przełożona

M. Miriam od Jezusa Zmartwychwstałego

Msze Święte

niedziele i uroczystości
7:00

dni powszednie
7:00

historia klasztoru

Karmelitanki przybyły do Ełku na zaproszenie ordynariusza ełckiego, ks. Bpa Jerzego Mazura SVD. Odpowiedzialność za fundację wzięła na siebie wspólnota karmelitanek z Łasina. W skład grupy fundacyjnej weszło 5 sióstr: po dwie z klasztorów w Łasinie i we Wrocławiu oraz jedna siostra z klasztoru w Gdyni. Inauguracja życia wspólnoty miała miejsce 1 października 2004 roku. Siostry zamieszkały tymczasowo w wydzielonej części katedralnego domu parafialnego i zajęły się przygotowaniem oraz prowadzeniem budowy. 16.07.2006 r. ks. Bp Jerzy Mazur poświęcił ziemię pod budowę nowego klasztoru, a 26.04.2007 rozpoczęto prace budowlane. 01.10.2007 został wmurowany kamień węgielny, a 08.12.2008 siostry przeprowadziły się do wykończonej części klasztoru. Dnia 26.04.2018 Ks. Bp Jerzy Mazur dokonał kanonicznego erygowania klasztoru, a 17.07. 2018 uroczyście konsekrował ołtarz i kaplicę oraz założył klauzurę papieską. Dnia 11.05.2018 odbyły się pierwsze wybory zarządu klasztoru.