Matka i Siostra Karmelitów

Niedaleko od Nazaretu, miejsca życia świętej Rodziny, rozciągają się wzgórza Karmelu, pasmo gór związane z życiem i osobą proroka Eliasza. Po Soborze Efeskim, który był poświęcony Maryi, na wzgórzach Karmelu osiedlili się pustelnicy bizantyjscy, którzy czcili tam Maryję w Jej Bożym Macierzyństwie. W XII i XIII wieku na Górze Karmel zaczęli się osiedlać eremici łacińscy, którzy w centrum swej wspólnoty wybudowali kaplicę poświęconą Maryi, a samych siebie określili jako braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Tak powstał nowy Zakon, który od początku uważał się za szczególnie poświęcony Maryi i wyjątkowo przez Nią umiłowany. Pustelnicy z góry Karmel prowadzili życie wypełnione modlitwą i umartwieniem. Maryja i Jej życie było dla nich wzorem. W Maryi widzieli swą Patronkę, Matkę i Siostrę.

Do Niej należeli, Ona się o nich troszczyła jak Matka, z Nią, jako Siostrą przeżywali swą wiarę w Jezusa Chrystusa Słowo Boże i Jej, jako Patronce i Królowej, oddawali wszystkie swe sprawy zakonne, duchowe, materialne, swą przyszłość.

Medytacja - szkaplerz bramą przyjęcia Maryi za Matkę i Siostrę

Może gdy myślimy o przyjęciu szkaplerza świętego, niekoniecznie myślimy o pogłębieniu osobowej więzi z Maryją. Wiele osób chce się po prostu oddać się pod opiekę Maryi. Wierzymy, że to znak Maryi, że dzięki szkaplerzowi jakoś szczególnie przyjmujemy Jej opiekę przed złem, pomoc w naszych słabościach i w dążeniu do dobrego życia, do zbawienia. Często zatrzymujemy się na poniekąd „magicznym” rozumieniu szkaplerza, czy też na samym znaku. To wszystko jest więzią z Maryją, w której wierzymy, że więcej otrzymujemy niż dajemy. Jednakże szkaplerz jest również zaproszeniem do więzi bardziej osobowej, zażyłej z Maryją, jaką wyrażają słowa: Matka, Siostra. Czy przyjąłem kiedykolwiek w mym życiu wiary w Chrystusa Maryję jako moją Matkę? Czy był taki bardzo świadomy moment w moim życiu wiary kiedy tego dokonałem? Czy przyjąłem ten dar od Jezusa jakiego dokonał na krzyżu, gdy umiłowanemu uczniowi dał swą Matkę, jako jego własną Matkę. Czy przyjąłem Maryję jako dar, w którym Ona jest Matką? Kimś kto mnie uprzedza, kto mi udziela łaski, opieki, ochrony, zanim Ją poproszę, dostrzegę, zapragnę, czy też będę widział potrzebę? Bo kimże jest Matka, jeśli nie Kimś kto uprzedza? Kimś kto się troszczy sama z siebie i kocha sama z siebie. A kiedy wierzę i widzę, że Ona udziela mi łask, opieki, to jeszcze bardziej proszę i dbam o więź z Nią. Szkaplerz jest bramą do bardziej osobistego spotkania z Maryją, spotkania którego ducha określają te słowa: Matka, Siostra, Królowa, Matka Jezusa. Doświadczenie bliskości Maryi w Karmelu może przez Szkaplerz stać się moim doświadczeniem. Przyjęcie Szkaplerza świętego może być bardzo świadomym przyjęciem Maryi do swego życia jako Matki swego życia wiary w Chrystusa.