wróć

Klasztor pw. Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel

Archidiecezja Gdańska | DRZEWINA

adres:

Karmelici Bosi
Drzewina 14
83-041 Mierzeszyn

tel:

58 692 89 92; 695-928-992 (też stacjonarny - nie przyjmuje SMS'ów)

ze względu na kontemplacyjny styl życia telefony są odbierane w godzinach: pon.- czw. i sob. od 8:30 do 12:30 ndz. od 10:00 do 12:30

e-mail:

nie posiada

web:

drzewina.karmelicibosi.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

konto ogólne oraz wpłaty mszalne PLN: 43 1600 1462 1823 3577 7000 0001

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

wpłaty na rozbudowę klasztoru w walucie EUR: 16 1600 1462 1823 3577 7000 0002

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

wpłaty na rozbudowę klasztoru w walucie USD: 86 1600 1462 1823 3577 7000 0003

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

wpłaty na rozbudowę klasztoru w walucie PLN: 59 1600 1462 1823 3577 7000 0004

wspólnota zakonna

o. Tomasz Rydzewski – przełożony

o. Piotr Bajger– pierwszy radny
o. Waldemar Barwiński
o. Krzysztof Jarosz

msze święte

Klasztor nie posiada kaplicy publicznej – stąd nie są sprawowane Msze św. publiczne oraz inne nabożeństwa.

Natomiast jest możliwość zamówienia intencji mszalnych: indywidualnych, gregoriańskich oraz nowennowych (9 intencji przez kolejne dni).

pobyty rekolekcyjne

Klasztor posiada charakter ściśle kontemplacyjny. Wspólnota, w pewnych okresach i umiarkowanie, przyjmuje pojedyncze osoby (duchowni i świeccy mężczyźni) na pobyty rekolekcyjne, wspólnotowo-modlitewne i ściśle pustynne. Celem takiego pobytu jest pogłębienie swojej osobistej relacji z Bogiem w klimacie karmelitańskiej pustyni. Przed przyjazdem wymagane jest wcześniejsze ustalenie szczegółów pobytu telefonicznie lub listownie.

historia klasztoru

Dom, który zamieniony jest obecnie na klasztor, zbudowany został w latach międzywojennych przez pp. Sarnowskich, niemieckojęzycznych obywateli Wolnego Miasta Gdańska. Ostatnimi właścicielami byli pp. Majerowie z Gdyni, którzy przekazali go w 1994 r. wraz z przylegającą działką naszemu Zakonowi. Nastąpiło to po spotkaniu właściciela domu z kilkoma zakonnikami, którzy wraz z ówczesnym prowincjałem o. Piotrem od Matki Bożej rozeznawali możliwość bardziej kontemplacyjnego stylu życia i odbyli w tym domu dwutygodniowe rekolekcje. 27 listopada 1994 r. uroczystą Eucharystią zostało rozpoczęte w tym domu życie zakonne. Dnia 23 grudnia 1995 r. klasztor został kanonicznie erygowany dekretem Definitorium Generalnego. Klasztor – Eremicki Dom Modlitwy – posiada charakter ściśle kontemplacyjny. Jesienią 1998 roku zakończony został pierwszy etap prac polegający na remoncie, adaptacji i rozbudowie otrzymanego domu. Jednocześnie Braciom udało się zdobyć 18 hektarów otaczającego terenu oraz zakupić dalsze 34 hektary na rzecz utworzenia odpowiedniej „strefy pustyni” niezbędnej dla kontemplacyjnego klimatu klasztoru. Teren ten został częściowo ogrodzony i zalesiony. Kilkuosobowa, stała wspólnota karmelitańska oprócz małego klasztoru, który zamieszkuje, dysponuje dwoma celami gościnnymi (zasadniczo dla osób spoza Zakonu Karmelitańskiego) oraz samotną Pustelnią pw. Św. Proroka Eliasza.