wróć

Klasztor pw. Narodzenia Pańskiego

diecezja bydgoska | Tryszczyn

adres:

Karmelitanki Bose
Tryszczyn
ul. Bydgoska 6
86-010 Koronowo

tel:

52 382 83 66

fax:

52 382 83 66

e-mail:

karmeltryszczyn[małpka]op.pl

web:

www.karmelitankibose.net

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN: 18 1240 1183 1111 0000 1290 2589

Przełożona

M. Teresa Jadwiga od Matki Bożej

Msze Święte

niedziele i uroczystości
8:00

dni powszednie
8:00

historia klasztoru

Fundacja Karmelu w Bydgoszczy powstała z inicjatywy Karmelu poznańskiego w 1966 roku. Siostry przybyły do przygotowanego domu przy ulicy Spacerowej w Bydgoszczy dnia 02.08.1966. Po sześciu latach, szukając miejsca bardziej odpowiedniego dla pustelniczego życia w Karmelu, Zgromadzenie przeniosło się w styczniu 1973 roku do pobliskiego Tryszczyna. Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, poświęcił klasztor i kaplicę dnia 17.11.1974 r. W latach 1981-84 Zgromadzenie przystąpiło do rozbudowy klasztoru. Kamień węgielny położony został przez Bpa Zygfryda Kowalskiego dnia 28 czerwca 1981 r. Uroczyste poświęcenie obecnego klasztoru i kaplicy oraz konsekracja ołtarza miała miejsce 19 maja 1984 r. Dokonał jej Ks. Bp Marian Przykucki, ordynariusz chełmiński.