wróć

Klasztor pw. Naszej Matki św. Teresy z Avila

archidiecezja mińsko-mohylewska | Mińsk

adres:

Karmelity Bosyja
wul. Khabarauskaya 30
220137 Minsk
Białoruś

tel:

+375 1735 13 039

+375 2913 01 854

tel. O. Piotr Frosztęga OCD

fax:

+375 1724 31 039

e-mail:

frosz[małpka]wp.pl

karmelity.minsk@gmail.com

web:

karmel.by

konto bankowe:

właściciel konta:

Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych ul. Racławicka 31, 02-601 Warszawa

numer rachunku:

PLN: 43 1600 1127 1848 8772 2000 0007

właściciel konta:

(budowa kościoła) Kuria Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych ul. Racławicka 31, 02-601 Warszawa

numer rachunku:

PLN: 59 1240 2135 1111 0010 2061 0844

wspólnota zakonna

o. Piotr FrosztęgaWikariusz Regionalny

o. Siarhei Trystsenprzełożony

o. Yury Kulaiproboszcz
o. Yury Nakhodka wikariusz

msze święte

niedziele i uroczystości
9:00, 10:30, 12:00, 19:00, okres letni: 9:00, 12:00, 19:00

dni powszednie
8:30, 19:00

spowiedź

niedziele i uroczystości
pół godziny przed mszą św.

dni powszednie
pół godziny przed mszą św.

adoracja eucharystyczna

od poniedziałku do piątku
pierwsza niedziela miesiąca

szkoła modlitwy karmelitańskiej

czwartek godz. 18:00

historia klasztoru

W październiku 2006 r. administrator Apostolski Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej bp Antoni Dziemianko przekazał Prowincji Warszawskiej pieczę nad powstającą parafią p.w. Bożego Ciała w Mińsku w rejonie Angarskaja. Pierwszym proboszczem został mianowany o. Juryj Nachodka, który początkowo zamieszkał na plebanii parafii archikatedralnej, pełniąc w niej funkcje duszpasterskie. Władze państwowe zarejestrowały parafię Bożego Ciała 18 stycznia 2007 r. Początkowo wierni gromadzili się w domach prywatnych. W październiku 2007 r. udało się wynająć mieszkanie i salę konferencyjną w jednym z urzędów na terenie parafii, gdzie sprawowana jest Eucharystia i odbywają się spotkania duszpasterskie. Latem 2009 roku został zakupiony i zaadaptowany do potrzeb wspólnoty dom przy centralnej ulicy rejonu. Nadal trwają starania o przyznanie terenu pod budowę świątyni. Dnia 8 sierpnia 2011 r. Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz w obecności bpa Antoniego Dziemianki poświęcił plac pod budowę kościoła i klasztoru. 3 lipca 2012 r. Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz poświęcił nowowybudowaną kaplicę pw. M. B. Szkaplerznej w Mińsku.

Galeria