wróć

Klasztor pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

diecezja grodzieńska | Gudogaj

adres:

Karmelity Bosyja
231200 Gudagaj
Astrawiecki r-n
Grodzienskaja wobl.
Białoruś

tel:

+375 1591 38 662

fax:

+375 1591 38 662

e-mail:

jurnach@wp.pl

web:

karmel.by

konto bankowe:

właściciel konta:

Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych

numer rachunku:

69 1600 1127 1848 8772 2000 0024

wspólnota zakonna

o. Yury Nachodka – przełożony

o. Arkadiusz Kulacha – proboszcz
o. Kazimierz Morawski

Msze Święte

niedziele i uroczystości

dni powszednie

spowiedź

niedziele i uroczystości

dni powszednie

historia klasztoru

W połowie XVIII wieku Józef i Anna z Sulistrowskich Wojnowie zbudowali w dzisiejszym Gudogaju drewniany kościół na miejscu zniszczonej przez pożar kaplicy. W głównym ołtarzu umieszczono słynący cudami, obraz Matki Bożej, namalowany w szkole rusko – bizantyjskiej najprawdopodobniej w XV/XVI wieku. Opiekę nad świątynią powierzono karmelitom bosym, dla których Wojnowie wybudowali drewniany klasztor. Przy klasztorze istniały szkoła i szpital. W 1832 roku dekretem kasacyjnym klasztor został zniesiony, a parafia podzielona. Cudowny obraz przeniesiono do sąsiednich Oszmian. W 1907 roku do odnowionego kościoła powrócił cudowny obraz Matki Bożej, a pieczę nad parafią sprawowali kapłani diecezjalni. W okresie powojennym kościół nie został zamknięty, jednak przez dłuższy czas nie było w parafii kapłana. W roku 1990 do Gudogaju powrócili karmelici bosi. W ostatnich latach został przebudowany do potrzeb klasztoru budynek dawnej plebanii i odnowiony kościół. Wybudowano ołtarz polowy i Dróżki Różańcowe. 15 lipca 2007 r. słynący łaskami obraz Matki Bożej został koronowany przez kard. Kazimierza Świątka papieskimi koronami, które poświęcił Sługa Boży Jan Paweł II w dniu 18 października 2003 roku. 17 lipca 2009 r. otwarto „Gudogajską Kalwarię” o długości 3,5 km.