wróć

Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

diecezja elbląska | elbląg

adres:

Karmelitanki Bose
ul. Kajki 5
82-300 Elbląg

tel:

55 234 14 27

fax:

55 234 14 27

e-mail:

ocdelblag[małpka]o2.pl

karmelelblag[małpka]poczta.onet.pl

web:

www.karmelelblag.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN: 25 1240 1226 1111 0000 1393 6921

Przełożona

M. Maria Benedykta od Najświętszej Eucharystii

Msze Święte

niedziele i uroczystości
7:30

dni powszednie
7:30

Pracownia haftu i szycia szat liturgicznych

web: www.szatyliturgiczne.karmelelblag.pl

historia klasztoru

Klasztor założony został 7 grudnia 1958 roku przez Karmel łobzowski z Krakowa. Pierwszej Eucharystii w dniu rozpoczęcia fundacji przewodniczył J.E. Ks. Bp Józef Drzazga. Zgromadzenie przeżywało duże trudności lokalowe ze strony ówczesnych władz i lokatorów oraz personalne. W roku 1974 Wspólnota liczyła tylko dwie siostry. Dnia 8 grudnia 1974 roku nastąpiła refundacja Karmelu w Elblągu przez zasilenie go siostrami z klasztorów: krakowskiego (Wesoła) i poznańskiego. Od 1977 roku nastąpił szybki liczebny rozwój Zgromadzenia . W 1981 roku osiem sióstr wyjechało na fundację do Gdyni – Orłowa. Dnia 21 maja 1982 roku Ks. Abp Józef Glemp, Prymas Polski, położył kamień węgielny pod kaplicę i nową część klasztoru, a dnia 8 grudnia 1983 roku dokonał poświęcenia nowo zbudowanej kaplicy. W 1984 roku Zgromadzenie podjęło refundację klasztoru w Hafnarfjörður (Islandia), a 19 grudnia 1993 roku osiem sióstr wyjechało na trzecią z kolei fundację do Spręcowa k. Olsztyna.