wróć

Klasztor pw. Opieki św. Józefa i Matki Bożej Miłosierdzia

archidiecezja wrocławska | Wrocław

adres:

Karmelici Bosi
ul. Ołbińska 1a
50-259 Wrocław
Skrytka pocztowa 1679

tel:

71 792 72 61

570 700 275

e-mail:

wroclaw@karmelicibosi.pl

web:

wroclaw.karmelicibosi.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN: 46 1050 1575 1000 0022 2189 2751

wspólnota zakonna

o. Krzysztof Piskorz – przeor, proboszcz

o. Piotr Ziewiec - wikariusz, pierwszy  radny
o. Stanisław Plewa
o. Sebastian Chmielewski
o. Antoni Rachmajda
o. Janusz Murzynowski
o. Andrzej Pruszkowski
br. Jerzy Gerałtowski

msze święte

niedziele i uroczystości
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 19:30 akademicka w okresie szkolnym

dni powszednie
7:30, 11:30, 18:00

spowiedź

niedziele i uroczystości
na każdej mszy św.

dni powszednie
na każdej mszy św.

Adoracja eucharystyczna

każdy piątek
od 15:00 do 16:00

dodatkowo 1-szy piątek miesiąca
po mszy św. o godz. 11:30 i 18:00

1-szy czwartek miesiąca
po mszy św. o godz. 11:30 i 18:00

historia klasztoru

Kościół pod wezwaniem Opieki św. Józefa otrzymał ten tytuł w 1946 r., po przejęciu go przez nasz Zakon z rąk protestantów. Pierwszy kościół w tym miejscu został wybudowany w 1400 r. jako kaplica przy wielkim szpitalu dla trędowatych pod wezwaniem św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. W 1525 został przejęty, jako jeden z pierwszych, przez protestantów. W czasie wojny trzydziestoletniej został doszczętnie zniszczony, a w 1726 został oddany do użytku nowy trzynawowy, który z kolei padł ofiarą ataku artyleryjskiego w 1806 roku w czasie wojen napoleońskich. Dnia 17 czerwca 1821 r. położono kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła. Zaprojektował go królewski architekt Karol Langhaus. Założeniem jego było wybudowanie kościoła kaznodziejskiego, odpowiadającego potrzebom protestantów, stąd kształt 12-kątnej rotundy. W 1823 r. ukończono budowę kościoła w stylu neoklasycznym. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945 r. kościół uległ zniszczeniu w 40%. Dnia 5 maja 1946 r. po dokonaniu remontu i adaptacji kościół został otwarty dla kultu katolickiego. Dnia 22 grudnia 1965 r. przy kościele została erygowana parafia pod wezwaniem Opieki Św. Józefa. Konsekracji kościoła dokonał ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz 18 grudnia 1977 r. W latach 1999-2002 przeprowadzony został gruntowny remont wnętrza świątyni po zniszczeniach jakich dokonała katastrofalna powódź w lipcu 1997 r. W styczniu 2002 r. kościół został ustanowiony lokalnym sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Dnia 16 czerwca 2002 r. Kard. Henryk Gulbinowicz dokonał konsekracji nowego ołtarza. W latach 2004-2007 dokonana została konserwacja i renowacja całości elewacji kościoła. Klasztor mieści się opodal kościoła w dawnej poprotestanckiej plebanii.