wróć

Klasztor pw. Opieki św. Józefa

ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA | Łódź

adres:

Karmelici Bosi
ul. Liściasta 9
91-357 Łódź

tel:

42 650 74 78

fax:

42 650 74 78 wew. 131

e-mail:

lodz[małpka]karmelicibosi.pl

klasztor[małpka]karmelicilodz.pl

web:

lodz.karmelicibosi.pl/

www.karmelicilodz.pl/

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN: 35 1020 3408 0000 4002 0112 2720

wspólnota zakonna

O. PIOTR MARIA BAJOREK – przeor, proboszcz
O. MIROSŁAW MARIA TREDER – I radny
O. WIKTOR WŁODARCZYK
O. SZYMON Z LIPNICY PLEWA
O. ROBERT RUTKOWSKI
O. KAZIMIERZ GRACZYK
O. PIOTR HEWELT
O. JACEK OLSZEWSKI
BR. IDZI ŻŁOBECKI (konwentualny w Łodzi, ale aktualnie przebywa jako gość w klasztorze w Drzewinie)

msze święte

niedziele i uroczystości
7:00, 8:30, 10:00 (konwentualna), 11:30, 13:00, 18:00

dni powszednie
8:00, 18:00

piątek
15:00

sobota
11:30

spowiedź

niedziele i uroczystości
na każdej mszy św.

dni powszednie
na każdej mszy św.

historia klasztoru

Do Łodzi Karmelici Bosi przybyli w czerwcu 1945 r. i osiedlili się przy byłym kościele ewangelicko – augsburskim, zbudowanym w roku 1935. Kościół ten został przekazany karmelitom przez ówczesne władze państwowe na prośbę prowincjała O. Józefa Prusa. Ostateczna regulacja prawna własności nastąpiła w roku 1960. Dnia 12 XI 1974 r. przy kościele została erygowana parafia. Jej pierwszym proboszczem był O. Florian Knapik. W roku 1979 przystąpiono do budowy nowego klasztoru oraz pomieszczeń dla potrzeb duszpasterstwa parafialnego. Formalnie klasztor jest w stanie budowy. Po podziale Prowincji w 1993 r. przez ponad rok klasztor był siedzibą Nowicjatu i Postulatu. W roku 1997 dwie trzecie powierzchni klasztornej zostało wydzierżawione firmie komputerowej ”Wonlok”. Po zakończeniu pięcioletniej dzierżawy (31.12.02) 02.01.2003r została podpisana nowa umowa najmu lokalu (15.07.03) i utworzony „Dom Pomocy Rodzinie”. W 2011 roku dokonano podwyższenia wieży kościoła, która została poświęcona dnia 15 sierpnia 2011 r. przez ks. abpa Władysława Źiółka. Nad drzwiami wejściowymi do kościoła umieszczono herb naszego Zakonu.