wróć

Klasztor pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

archidiecezja Łódzka | Łódź

adres:

Karmelitanki Bose
ul. Św. Teresy 6
91-348 Łódź

tel:

42 657 79 52

668 592 171

e-mail:

karmelitankibose[małpka]archidiecezja.lodz.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN: 55 2490 0005 0000 4530 3799 0791 wpłaty z dopiskiem „dar na cele kultu religijnego”

Przełożona

M. Maria Magdalena od Jezusa Zmartwychwstałego

Msze Święte

niedziele i uroczystości
9:00

dni powszednie
8:00

historia klasztoru

Klasztor założony przez Karmelitanki przemyskie 10 maja 1928 r. Budynek klasztorny wybudowano w latach 1933-35, natomiast budowa kościoła trwała z przerwami od 1939 do 1952 roku. W czasie wojny klasztor przemieniony był na więzienie, a Zgromadzenie przebywało kolejno w Warszawie u Sióstr Wizytek, w Łowiczu u Bernardynek, w Karmelu na Wesołej w Krakowie, w klasztorze Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej. W tym trudnym i niepewnym czasie dojrzało postanowienie zrobienia fundacji w Zakopanem. Młodsza część Zgromadzenia na czele z M. Joanną Marią od Boskiego Serca wyjechały, by założyć nowy klasztor 24 listopada 1944 r. Dnia 4 marca 1945 roku Zgromadzenie powróciło do swego klasztoru w Łodzi.