wróć

Klasztor pw. św. Wojciecha

diecezja pelplińska | Gorzędziej

adres:

Karmelici Bosi
ul. ks. Hundsdorfa 7a
Gorzędziej
83-120 Subkowy

tel:

58 536 84 34

e-mail:

rekolekcje[małpka]karmelicibosi.pl

web:

gorzedziej.karmelicibosi.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN 73 1600 1462 1835 0928 1000 0001

wspólnota zakonna

o. Marian Stankiewicz – przełożony

o. Jarosław Górka - proboszcz, pierwszy radny
o. Tadeusz Kujałowicz
o. Jan Malicki
o. Mateusz Filipowski

msze święte

niedziele i uroczystości
9:00, 10:30

dni powszednie
7:00 konwentualna, 18:00

spowiedź

niedziele i uroczystości
na każdej mszy św.

dni powszednie
na każdej mszy św.

rekolekcje

Zazwyczaj 4-5 dniowe, odbywają się w ciągu całego roku. Ich tematem jest przede wszystkim modlitwa (Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej), której mistrzami są nasi święci, szczególnie Teresa od Jezusa i Jan od Krzyża. Oferujemy też rekolekcje dla osób, które w różny sposób spotkały się w swoim życiu z problemem uzależnienia. Tematy i zagadnienia, które omawiamy na rekolekcjach, są dobierane tak, by umożliwić osobom przybywającym na do nas wzrastanie ku pełni człowieczeństwa w Chrystusie, ucząc się przyjacielskiej relacji z Nim w szkole Maryi.

informacje o rekolekcjach
tel.: 604 423 120
e-mail: rekolekcje[małpka]karmelicibosi.pl

historia klasztoru

Miejsce, na którym wznosi się obecny kościół, związane jest z postacią św. Wojciecha. Jak podaje legenda, tam święty miał się zatrzymać w swej podróży misyjnej do Prus w roku 997. Datowany na XIII w., należy do gotyckich kościołów nadwiślańskich. W roku 1280 w Gorzędzieju została założona parafia, której od początku patronuje św. Wojciech. 30 kwietnia 1995 r. Kościół parafialny w Gorzędzieju został podniesiony do rangi sanktuarium św. Wojciecha. Od 30 listopada 1996 r. kościół wraz z wybudowanym obok domem rekolekcyjnym został powierzony karmelitom bosym Prowincji Warszawskiej. Erygowany przez Definitorium Generalne 9 stycznia 1999 roku, pełnił do roku 2012 funkcję domu formacyjnego dla postulantów.