wróć

Klasztor pw. Świętej Rodziny

archidiecezja gdańska | SOPOT

adres:

Karmelici Bosi
ul. Bartosza Głowackiego 3
81-744 Sopot

tel:

58 55 11 881

fax:

58 555 19 06

e-mail:

sopot@karmelicibosi.pl

web:

sopot.karmelicibosi.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Klasztor Karmelitów Bosych adres j.w.

numer rachunku:

PLN: 41 1750 0012 0000 0000 1388 8698

właściciel konta:

numer rachunku:

EUR IBAN: PL82 1750 0012 0000 0000 1388 8736

właściciel konta:

numer rachunku:

CHF IBAN: PL63 1750 0012 0000 0000 1388 8787

właściciel konta:

bic/swift

numer rachunku:

RCBWPLPW

wspólnota zakonna

o. Bertold Dąbkowski – przełożony

o. Leszek Jasińskipierwszy radny
o. Tobiasz Zarzecki
o. Marek Kępiński

br. Idzi Żłobecki

msze święte

codziennie
7:30 konwentualna

klasztor nie posiada kaplicy publicznej – stąd nie są sprawowane Msze św. publiczne oraz inne nabożeństwa.

spowiedź

codziennie
na życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu

historia klasztoru

Historia tej placówki sięga lat siedemdziesiątych. Wtedy to ojcowie Elizeusz i Mateusz Trzeciakowie otrzymali od swoich krewnych – Stanisława i Heleny Święcickich – dom z ogrodem przy ul. Głowackiego 3. Dnia 24 kwietnia 1974 roku przybył tam o. Seweryn Walczak, aby sprawować pieczę nad domem. Na początku lat osiemdziesiątych podjęto decyzję o budowie domu zakonnego na tym terenie. Do prac przystąpiono w roku 1986. Nowy dom oraz kaplica domowa zostały poświęcone dnia 1 lipca 1986 roku. Od roku 2012 przy klasztorze działa Instytut Duchowości Karmelitańskiej. Klasztor nie jest kanonicznie erygowany.