wróć

Wspólnota pw. Maryi Królowej Karmelu

diecezja toruńska - Toruń

adres:

Wspólnota OCDS
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń

tel:

696 045 504

e-mail:

akrupa47[małpka]wp.pl

przewodniczący wspólnoty

Tadeusz Tomaszewski

Spotkania

ostatnia niedziela miesiąca
10:00 – 16:00


Wspólnota spotyka się w domu zakonnym sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7/9 (dzielnica Rubinkowo III)

historia wspólnoty

Historia toruńskiej wspólnoty OCDS ma swój początek w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych w Łodzi. Do tej wspólnoty przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych należała przez 40 lat (1955-1995) Jadwiga Ciechorska, która dojeżdżała tam z Aleksandrowa Kuj. W latach 80. zaczęły wstępować do łódzkiej Wspólnoty kandydatki  z Torunia, łącznie sześć osób. Delegat O. Prowincjała,   O. Wojciech Ciak, na prośbę nowych członkiń zdecydował o utworzeniu nowej wspólnoty w Toruniu. Siedzibę znalazła ona przy par. św. Jakuba Apostoła, gdzie w zabytkowej świątyni istnieje liczący ok. 300 lat kult MB Szkaplerznej.

27 grudnia 1995 r. odbyła się inauguracja OCDS pod wezwaniem Maryi Królowej Karmelu. Pierwszą przewodniczącą została Zenona Kudła, formację o. Wojciech powierzył Jadwidze Ciechorskiej, która jednocześnie formowała Wspólnotę we Włocławku. Już 6 maja 1996r. do toruńskiej Wspólnoty zostały przyjęte trzy nowe osoby.  We wrześniu 2004r. odbyły się pierwsze wybory do Rady Wspólnoty. Nową przewodniczącą została Krystyna Michalska, kontynuowanie formacji powierzono Jadwidze Ciechorskiej. Siostry pełniły te funkcje do 2010r. Pierwsza przewodnicząca Zenona Kudła zmarła 4 X 2004r.

Od 19 grudnia 2004r., kiedy na spotkaniu opłatkowym o. Delegat wręczył Wspólnocie (w kopii) Dekret Erekcyjny nadesłany z Rzymu, jest ona kanonicznie erygowana i działająca z błogosławieństwem Kościoła i Zakonu.

Od 2007r., dzięki staraniom przewodniczącej Krystyny Michalskiej, Wspólnota spotyka się przy parafii św. Maksymiliana. w klasztorze ss. Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które przyjęły Świecki Zakon z wielką życzliwością.

Od października 2010r do 2016 r. funkcję przewodniczącej pełni Maria Górska, a funkcję formatorki przejęła Monika Olszewska.

W 2014r. odbyły się wybory do Rady Prowincji. Jej nową przewodniczącą została Monika Olszewska, a skarbnikiem Anna Sadurska, obie ze wspólnoty toruńskiej. Od tej pory funkcje formatorki we wspólnocie pełni nieprzerwanie Anna Sadurska.

W 2014/2015 r. Karmel obchodził Wielki Jubileusz 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa. 18 października w Poznaniu Mszę św. kończącą obchody koncelebrował  z licznie zabranymi Ojcami z obu Prowincji i kapłanami Nuncjusz Apostolski Abp Celestino Migliore; uczestniczyli przedstawiciele większości wspólnot OCDS z kraju.

W maju 2015r. świętowaliśmy w naszej wspólnocie jubileusz 60-lecia przynależności do OCDS Jadwigi Ciechorskiej, która pomimo sędziwego wieku i problemów zdrowotnych jest nadal niedoścignionym wzorem do naśladowania dla wspólnot OCDS, a najbardziej naszej.

Od października 2016 do 2020 r. funkcje przewodniczącego pełnił Andrzej Krupa, a od grudnia 2020 przewodniczącym został Tadeusz Tomaszewski.

Dnia 18 sierpnia 2019 r. w wieku 95 lat, w 64 roku przynależności do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych odeszła do domu Pana wielce zasłużona członkini wspólnot: łódzkiej, włocławskiej, bydgoskiej i toruńskiej Jadwiga Ciechorska.

W czasie 25 lat przez naszą Wspólnotę przewinęło się wiele osób, i choć nie wszystkie znalazły tu swoje powołanie, mamy nadzieję, że duchowość Karmelu zostawiła trwały ślad w ich sercach. W tym czasie odeszło do Pana 4 członków wspólnoty.

Stan wspólnoty na dzień Jubileuszu 27-12-2020 wynosi 33 członków, w tym:

  • 30 po przyrzeczeniu wieczystym i ślubach,
  • 2 po przyrzeczeniu czasowym,
  • 1 przyjęta.