wróć

Wspólnota pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

archidiecezja gdańska | Sopot

adres:

Wspólnota OCDS
ul. Głowackiego 3
81-744 Sopot

tel:

58 771-14-33

667 990 377

e-mail:

gojtowskaelzbieta@gmail.com

web:

www.swieckikarmel.pl

przewodnicząca wspólnoty

Elżbieta Gojtowska OCDS

Spotkania

II niedziela miesiąca
15:00 – 19:00
Adoracja  Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, konferencja, Nieszpory i agapa u ojców Karmelitów bosych
przy ul. Głowackiego 3

I sobota miesiąca
16:00 – 18:30
Adoracja Najświętszego Sakramentu i formacja stała u sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Jana z Kolna 17

historia wspólnoty

Historia Wspólnoty sięga roku 1997, w którym zbiegły się dwa ważne dla Karmelu wydarzenia: jubileusz 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza oraz nadanie jej tytułu doktora Kościoła przez Jana Pawła II. Rozbudziło to ogólne zainteresowanie duchowością karmelitańską i zaowocowało liczniejszym gromadzeniem się wiernych wokół klasztoru Sióstr karmelitanek, znajdującego się w Gdyni Orłowie. Ten właśnie szczególny moment wykorzystał o. Mariusz Jaszczyszyn, mieszkający w tym czasie w sopockim domu zakonnym, organizując spotkanie osób świeckich zainteresowanych Karmelem. Pierwsze takie spotkanie, połączone z Mszą Świętą, odbyło się 30 listopada 1997 roku. Przyszło na nie wtedy jedynie sześć osób, z których tylko dwie są dzisiaj członkami Wspólnoty Sopockiej. Ale już na drugie spotkanie, w grudniu, przyszło dziesięć osób. I takie były początki… Grono świeckich miłujących Karmel powiększało się, zmieniali się ojcowie Asystenci. Gdy o. Mariusz w kwietniu 1999 roku został wybrany na Prowincjała, naszym nowym Asystentem został o. Alfons Kępa, a następnie kolejno: o. Robert Rutkowski, o. Zbigniew Stachowicz, o. Marek Kłaput, o. Robert Marciniak i od 2014 r. o. Bertold Dąbkowski.

Akt erygujący Wspólnotę OCDS pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sopocie podpisany został 26 lipca 2005, a sama uroczystość odbyła się 9 października 2005. Wtedy też Wspólnota otrzymała Relikwie św. Jana od Krzyża, które od tamtej pory nieprzerwanie pielgrzymują po naszych domach i towarzyszą nam w czasie spotkań. Dziś jest nas, poza kandydatami, 27 osób, w tym 23 osoby po przyrzeczeniach definitywnych (6 po ślubach) oraz 4 po przyrzeczeniach czasowych.

Galeria