wróć

Wspólnota pw. św. Józefa

diecezja elbląska | Elbląg

adres:

Wspólnota OCDS
ul. Kajki 5
82-300 Elbląg

tel:

601 232 521

e-mail:

tadeusz.zabaryllo[małpka]power.alstom.com

przewodnicząca wspólnoty

Tadeusz Zabaryłło

Spotkania

I, II, IV sobota miesiąca
6:30 – 10:00

III sobota miesiąca
15:30 – 20:00
Dzień skupienia


Wspólnota spotyka się przy klasztorze sióstr karmelitanek bosych na ul. Kajki 5.

historia wspólnoty

Wspólnota OCDS pod wezwaniem Św. Józefa w Elblągu powstała w dniu 08.12.1985 r. przy klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Kajki 5. Inicjatorem i pierwszym asystentem Wspólnoty, liczącej w chwili założenia 8 osób był o. Tadeusz Kujałowicz. Od początku styl życia Wspólnoty kształtowany był przez bliski kontakt z mniszkami. Atmosfera, która udzielała się przez bliskie przebywanie obok sióstr tworzyła swoisty klimat wzrastania. W roku 1992 podjęto starania o uzyskanie od Ojca Generała aktu erygującego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i w dniu 5 kwietnia 1993 r. ojciec Wiesław Kiwior – wikariusz prowincjalny, odczytał w obecności członków wspólnoty akt erygujący. W 2010 r. obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia.

Dzięki dobroci karmelitanek bosych mamy w murach klasztornych własną salkę, w której spotykamy się na modlitwę w każdą sobotę. Spotkania mają charakter modlitewny i formacyjny. Każde spotkanie sobotnie ma trochę odmienny charakter, w zależności od kolejności w miesiącu. Zawierają one modlitwę różańcową wynagradzającą, modlitwę wewnętrzną, brewiarzową, dzielenie się Słowem Bożym lub formację ciągłą. Modlitwa wspólnotowa, styl życia modlitewno-ascetyczny i pomoc mniszkom to nasza droga ku głębi na szczyt Karmelu.

Galeria