wróć

Wspólnota pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

archidiecezja łódzka | Łódź

adres:

Wspólnota OCDS
ul. Liściasta 9
91-357 Łódź

tel:

514 016 482

e-mail:

marianna.jabrzyk@gmail.com

web:

lodz.karmelicibosi.pl/ocds/

przewodnicząca wspólnoty

Marianna Jabrzyk

Spotkania

III niedziela miesiąca
12:00 – 17:00

I czwartek miesiąca
Wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu  w intencji kapłanów i osób konsekrowanych.

Wrzesień 
Rekolekcje wspólnotowe


Wspólnota spotyka się przy klasztorze ojców karmelitów bosych na ul. Liściastej 9.

Biblioteka

Wspólnota prowadzi ogólnodostępną bibliotekę, posiadającą duży wybór pozycji, przede wszystkim z teologii duchowości.

historia wspólnoty

Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Łodzi powstał jako Trzeci Zakon Karmelitański 15 VII 1931 roku, przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nowa wspólnota szybko się rozwijała. W 1937 r. liczyła ponad 70 osób. Dynamiczny rozwój wspólnoty został przerwany wybuchem II wojny światowej. W 1945 r. przybyli do Łodzi Karmelici Bosi. Wkrótce Świecki Zakon przeniósł się pod duchową opiekę zakonników, gromadząc się tam na zebrania miesięczne, rekolekcje i inne uroczystości zakonne. Odtąd całe życie duchowe i wspólnotowe koncentruje się przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Liściastej na Radogoszczu, a z Siostrami Karmelitankami Świecki Zakon utrzymuje nadal przyjacielską więź. W latach wzmagającego się reżimu komunistycznego zmniejszyła się znacznie liczba powołań, dopiero w latach 60-ych pojawiły się liczniejsze powołania i zaczęły odbywać się regularnie, co 3 lata, wybory władz Wspólnoty. W połowie lat 80-tych zaznaczył się wyraźny wzrost powołań, także braci i małżeństw. W roku 1995 z łódzkiej wspólnoty wyłoniły sie dwie nowe wspólnoty Świeckiego Karmelu– we wrześniu we Włocławku, a w grudniu w Toruniu. Obecnie Wspólnota liczy 56 członków, w okresie formacji jest 12 osób.

Galeria