wróć

Wspólnota pw. Świętej Rodziny

archidiecezja wrocławska | Wrocław

adres:

Wspólnota OCDS
ul. Ołbińska 1
50-259 Wrocław

tel:

608 440 481

669 838 893

e-mail:

ocdswroclaw@gmail.com

web:

karmelswiecki.wroclaw.pl

przewodnicząca wspólnoty

Ewa Wesołowska

Spotkania

III niedziela miesiąca
12:00 – 17:00


Wspólnota spotyka się przy  klasztorze ojców Karmelitów bosych na ul. Ołbińskiej 1.

historia wspólnoty

Ojcowie karmelici bosi do Wrocławia przybyli w 1946 r. Początek był bardzo trudny z powodów zewnętrznych, powrót Ziem Zachodnich do Macierzy, jak i organizacyjnych, niechęć i szczególny stosunek władz komunistycznych, utrudniał rozwój życia religijnego. Nie posiadamy dokumentów z tego czasu, gdyż był to trudny okres historyczny. Stąd wspólnota III Zakonu nie posiadała aktu erygowania. Akt ten został nadany na wniosek i prośbę prowincjała Prowincji Warszawskiej ON Mariana Stankiewicza OCD przez Stolicę Apostolską w Rzymie w 2007 r. Do Zakonu już w 1947 r. wstępowali ludzie odważni, konsekwentni i aktywni, dzięki czemu wspólnota wzrastała ilościowo i duchowo na trudnym terenie Ziem Odzyskanych. Pierwszym członkiem wpisanym do Księgi Członków III Zakonu była Abramowicz Waleria, s. Elżbieta od Trójcy św. ur. 16.IV.1886 r. w Mińsku data obłóczyn – 15.X.1947r., data prefacji – 8.XII.1948 r. na ręce o. Anzelma.

Do III Zakonu wstępowali księża: ks. Alojzy Spyrka, br. Jan Chrzciciel od św. Rodziny, ur. 2.II.1904 r. w Kozłowie data obłóczyn – 1946 r, na ręce o. Jozafata ks. Adam Sygaliński, br Józef od św. Trójcy, ur. 18.I.1950 r. w Pisarzowicach, data obłóczyn – 1975 r. na ręce o. Mieczysława Wożniczki od Ducha św. ks. Jarka Jerzy, br. Filip od Najświętszego Serca P.J., ur. 5.06.1952 r. W Jeleniej Górze, data obłóczyn – 1975 r. na ręce o. Mieczysława Wożniczki od Ducha św.

I wizytację III Zakonu z kapłańskim błogosławieństwem odbył o. Konstantyn od Trójcy św. – Prowincjał Karmelitów Bosych, 21 lutego 1975r. W tym czasie Dyrektorem III Zakonu był wielebny o. Mieczysław Wożniczka od Ducha Świętego.

Galeria