wróć

Wspólnota pw. Trójcy Przenajświętszej

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA | WARSZAWA

adres:

Wspólnota OCDS
ul. Solec 61
00-424 Warszawa

tel:

794 619 754

e-mail:

ocdssolec@gmail.com

web:

solec.ocds.pl

fb.com/ocdssolec

przewodniczący wspólnoty

Piotr Strojecki OCDS

Spotkania

II sobota miesiąca 
09:00 - Jutrznia
09:30 - Modlitwa wewnętrzna
10:15 - Msza święta - OCDS
11:30 - Agapa
12:00 - Anioł Pański
12:05 - Ogłoszenia, etc.
12:30 - Konferencja i dyskusja
13:45 - Salve Regina
13:50 - Sprzątanie po spotkaniu.

Ostatnia niedziela miesiąca
10:00 - Modlitwa przedpołudniowa z LG
10:15 - Lectio Divina
12:00 - Msza święta - parafialna
13:45 - Agapa
14:15 - Ew. ogłoszenia
14:30 - Sprzątanie po spotkaniu


Wspólnota spotyka się
przy klasztorze karmelitów bosych
na ul. Solec 61.

historia wspólnoty

Początki Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Warszawie wymykają się krytycznemu opisowi historyka, podobnie jak opis początku Zakonu Karmelitańskiego na Górze Karmel. Wiemy jedynie to, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego były dwie niezależne od siebie wspólnoty. Jednak w czasie komunistycznym całe ówczesne tercjarstwo karmelitańskie skupiło się wokół nowopowstałego klasztoru karmelitów bosych na ul. Racławickiej. Tam też zawiązała się Wspólnota, która nadal trwa. (tu można dać link) Z warszawskim tercjarstwem karmelu terezjańskiego była związana zmarła 12 czerwca 1946 r. w Krakowie Teresa Lubińska (Józefa od św. Teresy). Została przyjęta (28 czerwca 1927 r.) i złożyła profesję tercjarską (29 lipca 1928 r.) w Warszawie. Była tłumaczką i pisarką. Wybitną postacią jest ks. prof. dr hab. Jan Piotr Stępień (Józef Maria od Jezusa) – biblista, rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1972–81, kapłan diecezji sandomierskiej zmarły 9 stycznia 1995 w Laskach pod Warszawą. Do III Zakonu Karmelitańskiego został przyjęty przez ówczesnego prowincjała o. Józefa Prusa w Krakowie w roku 1942.

Od 26 sierpnia 2017 roku Ojcowie Karmelici Bosi przejęli prowadzenie parafii na Solcu. W ten sposób pojawił się nowy klasztor karmelitów bosych w Warszawie. Jednocześnie Wspólnota OCDS na Racławickiej ustawicznie się rozrastała. W dniach 4-5 grudnia 2021 r. o. Jan Piotr Malicki OCD przeprowadził wizytację. Jednym z jej wniosków była propozycja utworzenia nowej fundacji OCDS na Solcu. Grupa kilku członków postanowiło odpowiedzieć na to zaproszenie – inauguracja nowej Wspólnoty odbyła się w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, 19 marca 2022 r.

Galeria