wróć

Bł. Jan Chrzciciel Duverneuil, Michał Ludwik i Jakub

Wspomnienie: 18 sierpnia

Kraj pochodzenia: Francja

Lata życia: XVIII wiek

Jan Chrzciciel Duverneuil, w zakonie ojciec Leonard, urodził się w roku 1737 lub 1759. Do Karmelu wstąpił jako kapłan diecezjalny. Michał Ludwik Brulard urodził się 11 czerwca 1758 roku w Chartres. Do zakonu wstąpił po ukończeniu studiów teologicznych na uniwersytecie w Paryżu. Jakub Gagnot, w zakonie ojciec Hubert od św. Klaudiusza, urodził się we Florois 2 lutego 1753 roku. Otrzymawszy w Karmelu święcenia kapłańskie, pracował jako kaznodzieja i spowiednik. Po wybuchu Rewolucji francuskiej, karmelici odmówili złożenia przysięgi na Konstytucję cywilną duchowieństwa, za co zostali skazani na zesłanie do Gujany Francuskiej lub Afryki, statek, na którym mięli dotrzeć na zesłanie, stał się dla nich więzieniem aż do śmierci. Ojciec Jan Chrzciciel zmarł 1 lipca 1794 roku, ojciec Michał Alojzy 25 lipca, zaś ojciec Jakub 10 września. Pochowano ich na wysepce Aix, gdzie spoczywają do dzisiaj. Dnia 1 października 1995 roku papież Jan Paweł II beatyfikował grupę sześćdziesięciu czterech męczenników, ofiar rewolucji francuskiej w latach 1794-1795. Wśród nich byli trzej karmelici bosi.

wróć