wróć

Bł. Jan Soreth

Wspomnienie: 28 lipca

Kraj pochodzenia: Francja

Lata życia: 1394 - 1491

Urodził się w Normandii w 1394 roku. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. Był magistrem teologii oraz rektorem studiów w Paryżu. Został także prowincjałem prowincji francuskiej. W roku 1451 wybrano go na przełożonego generalnego zakonu; urząd ten pełnił aż do śmierci. Odnowił życie zakonne. W jednym ze swoich dzieł wspaniale objaśnił Regułę karmelitańską. W 1462 roku poprawił konstytucje i wydał je drukiem. Przyczynił się do powstania żeńskiej gałęzi zakonu oraz uformowania Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego. Zmarł w opnii świętości w wieku 77 lat 25 lipca 1471 roku w Angers (zachodnia Francja). Beatyfikował go papież Pius IX w roku 1866.

wróć