wróć

Bł. Józefa Naval Girbes

Wspomnienie: 24 lutego (przeniesione z 6 listopada)

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Lata życia: 1820 - 1893

Józefa Naval Girbes, urodziła się 11 grudnia 1820 roku w Algemesi, miejscowości oddalonej 30 km od Valencji, w Hiszpanii. Ojcem Józefy był Franciszek Naval Carrasco, a matką Józefa Girbes. Była najstarszą z pięciorga rodzeństwa. Ochrzczono ją w tym samym dniu, w którym się urodziła, imionami Maria Józefa, choć w rodzinie nazywano ją Józefa. Jej formacją religijną zajmowała się głównie matka. W 1829 r. Józefa przystąpiła do Pierwszej Komunii św. Później przez pewien czas uczęszczała do szkoły dla biednych dzieci, którą w jej miasteczku prowadziła kapituła katedralna z Walencji. Tam nauczyła się czytać i pisać, a także poznała tajniki haftu. W trzynastym roku życia straciła matkę, która zmarła na gruźlicę. Rodzina przeprowadziła się do babci, której Józefa musiała pomagać w opiece nad młodszym rodzeństwem. W wieku lat 18, 4 grudnia 1838 roku, za zgodą proboszcza, który był jej kierownikiem duchowym, przysięgła Bogu wieczne dziewictwo. Później stała się świecką karmelitanką – wstąpiła do Trzeciego Zakonu. Jej życie było proste. Poświęciła je modlitwie i pracy ewangelizacyjnej w swojej parafii. We własnym domu, gdzie prowadziła pracownię haftu, otworzyła szkołę, w której oprócz szycia uczyła modlitwy i pracy nad cnotami ewangelicznymi. Była w ten sposób matką duchową wielu dziewcząt, z którymi dzieliła się mądrością i życiem duchowym, wiele z nich wstąpiło do klasztorów klauzurowych. Zmarła 24 lutego 1893 r., w opinii świętości, została pochowana w habicie karmelitańskim, w swojej parafii w kościele św. Jakuba w Algemasi.

Józefa została beatyfikowana przez św. Jana Pawła II w 1988 roku.

Do wychowanek mówiła: „Niech żadna nie traci ufności na widok swych licznych grzechów; nasza ufność nie opiera się na nas samych, lecz na Bogu i Jego miłości miłosiernej, jaką ma dla nas”.

wróć