wróć

Bł. Maria od Jezusa de Toledo

Wspomnienie: 11 września

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Lata życia: 1560 - 1640

Maria López de Rivas urodziła się 18 sierpnia 1560 roku w Tartanedo w Hiszpanii. W roku 1577 została przyjęta do klasztoru Karmelitanek Bosych w Toledo, tam też rok później złożyła śluby zakonne. Spędziła w tym klasztorze prawie całe życie, z wyjątkiem roku 1585, kiedy posłano ją na fundację do Cuerva. Była bardzo ceniona przez św. Teresę od Jezusa. Trzykrotnie obierano ją przeoryszą, a przez dwadzieścia jeden lat była mistrzynią nowicjuszek. W pewnym momencie jej prowincjał, na skutek fałszywych oskarżeń, usunął ją ze stanowiska. Potem jednak – po objęciu urzędu generała – zrehabilitował Marię. Słynęła z głębokiego przeżywania tajemnic Chrystusa, czerpiąc ich poznanie z liturgii. Zmarła w Toledo 13 września 1640 roku. Beatyfikował ją, jako wzór modlitwy i kontemplacji, papież Paweł VI w dniu 14 listopada 1976 roku.

wróć