wróć

Bł. Maria od Wcielenia

Wspomnienie: 18 kwietnia

Kraj pochodzenia: Francja

Lata życia: 1566 - 1618

Barbara Aurillot urodziła się w Paryżu 1 lutego 1566 roku. W wieku szesnastu lat wyszła za mąż za Piotra Acarie. Miała z nim siedmioro dzieci. Wykonując zwyczajne prace domowe i znosząc cierpliwie różne przeciwności, osiągnęła szczyty życia mistycznego. Pod wpływem pism i objawień św. Teresy poświęciła się dziełu sprowadzenia Karmelitanek Bosych do Francji. Po śmierci męża sama wstąpiła do Karmelu w Amiens, w którym przyjęła imię Marii od Wcielenia i złożyła śluby zakonne jako konwerska. Była bardzo poważana przez wybitnych mężów duchowych swych czasów, wśród nich przez św. Franciszka Salezego. Jaśniała duchem modlitwy i gorliwością o rozszerzenie wiary chrześcijańskiej. Zmarła w Pontoise 18 kwietnia 1618 roku. Beatyfikował ją papież Pius VI w roku 1791.

„[Święty Jan od Krzyża] miał wielką moc oddziaływania przez słowa, które wypowiadał; mówił o miłości Boga, modlitwie i kontemplacji w sposób bardzo głęboki, a czynił to, ponieważ nie umiał mówić o innych rzeczach. Jego mówieniu towarzyszyła wielka łaska, gdyż to, co mówił, wpisywało się w duszę i swoimi słowami zapalał ogień miłości Bożej. Odnosiło się zawsze wrażenie, że jego dusza trwa w nieustannej modlitwie”.

wróć