wróć

Bł. Teresa Maria od Krzyża (Manetti)

Wspomnienie: 24 kwietnia (w Polsce przeniesione z 23 kwietnia)

Kraj pochodzenia: Włochy, Florencja

Lata życia: 1846-1910

Teresa urodziła się 2 marca 1846 r. w Campi Bisenzio, w okolicach Florencji. Jej rodzicami byli Kajetan Manetti i Róża Bigagli. Po śmierci ojca, wychowywana wraz ze swym bratem przez troskliwą matkę, Teresa Adelajda, zwana zdrobniale Bettiną, uczęszczała do pobliskiej szkoły, a popołudniami do klasztoru sióstr Matki Bożej Bolesnej, aby nauczyć się szycia i haftowania. W dniu 8 maja 1859 roku przyjęła pierwszą Komunię św. Gdy miała dziewiętnaście lat, całkowicie oddała się Bogu i zrozumiała, że ma zdążać do doskonałości poprzez pomaganie bliźnim. Zaczęła służyć biednym, uczyła bezpłatnie ubogie dzieci, potem przygarnęła dwie młode dziewczyny. Ich powiernikiem i podporą stał się ks. Ernest Jacopozzi. Przy jego pomocy w 1874 r. zorganizowały się we wspólnotę tercjarek św. Teresy. Bettina, powtarzała ustawicznie swoim towarzyszkom, że celem ich życia jest przede wszystkim całkowite poświęcenie się Bogu oraz troska o zbawienie dusz przez modlitwę, milczenie i ascezę. Wprowadziła zwyczaj całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w miejscowej kaplicy. Z zewnętrznych dzieł uznała za podstawowe wychowanie dzieci i młodzieży oraz opiekę nad sierotami i ubogimi. Dnia 13 lipca 1888 roku siostry złożyły po raz pierwszy śluby zakonne i otrzymały nazwę Oblatek św. Teresy. Bettina przyjęła imię zakonne: s. Teresa Maria od Krzyża. Rozwój zgromadzenia od tego czasu, opłacony wielokrotnie prawdziwą drogą krzyżową założycielki, jest bardzo dynamiczny: powstają fundacje w Rzymie, w Libanie, w Palestynie. 27 lutego 1904 roku św. Pius X nadał Oblatkom św. Teresy prawa papieskie; jesienią tego samego roku zebrała się pierwsza kapituła generalna zgromadzenia, która wybrała s. Teresę Marię od Krzyża przełożoną generalną. Wówczas rozpoczęła się także długoletnia agonia założycielki, spowodowana nieuleczalną i bolesną chorobą raka. 23 kwietnia 1910 roku Teresa Adelajda Manetti, odeszła do Pana po wiekuistą nagrodę. Beatyfikowana 19 października 1986 roku przez św. Jana Pawła II we Florencji. Założone przez bł. Teresę Marię do Krzyża zgromadzenie zakonne, nazywa się od czasów posoborowej reformy Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy z Florencji, liczy obecnie 240 zakonnic, posługujących ludowi Bożemu w pięciu krajach.

Miałam 19 lat gdy oddałam się cała Bogu.

wróć