wróć

Błogosławieni Anioł Maria Prat Hostench OCarm, Łukasz od Świętego Józefa Tristany Pujol OCD i Towarzysze

Wspomnienie: 4 maja

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Do grona prześladowanych za Kościół i Chrystusa należą także męczennicy hiszpańscy z lat 30-tych XX wieku. Błogosławiony Anioł pochodził z Zakonu Karmelitów, natomiast bł. Łukasz z Zakonu Karmelitów Bosych. Wspólne wspomnienie karmelitów z dwóch zakonów, upamiętnia ich męczeństwo – świadectwo dane Chrystusowi, w tym samym czasie wojny domowej w Hiszpanii.

W czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939, oddało życie za Chrystusa 57 karmelitów i 3 karmelitanki. W Prowincji Katalonia zginęło 16 zakonników i jedna zakonnica. Był wśród nich Angelo (Anioł) Maria Prat Hostench, wysoko ceniony za życie wewnętrzne i pobożność maryjną, sprawował urząd przełożonego w różnych domach w prowincji. Został zatrzymany przez czerwonych bojowników na stacji Tarrega, gdy próbował uciec wraz z zakonnikami ze swojej wspólnoty. Zostali zabrani do pobliskiego miasta Cervera, gdzie zostali zamordowani o świcie 29 lipca 1936 r., za to że byli zakonnikami i kapłanami.

Spośród Karmelitów Bosych podczas rewolucji w 1936 r., aż 139 karmelitów bosych (w tym 104 zakonników, 35 karmelitanek bosych i członków Trzeciego Zakonu) zostało zabitych przez czerwonych. Bł. Łukasz od św. Józefa, był Prowincjałem Prowincji Katalonii, aresztowany podczas pobytu w klasztorze w Barcelonie, pobity kijami a następnie zastrzelony 20 lipca 1936 roku.

Dnia 27 i 28 października 2007 r., papież Benedykt XVI, do chwały ołtarzy wyniósł hiszpańskich męczenników wojny domowej, wśród nich znaleźli się dzisiejsi błogosławieni i ich towarzysze.

Patrząc na tak wielką rzeszę męczenników, nietrudno zauważyć, że czasy się zmieniły, ale chrześcijanie za wyznawanie swojej wiary często muszą zapłacić najwyższa cenę, oddać życie. Heroiczności nie brakuje i dzisiaj… A św. Paweł pisze: Wszystkich, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania (2 Tm 3,12).

Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować (J 15,20).

wróć