wróć

Błogosławieni męczennicy Jan Chrzciciel, Michał Alojzy i Jakub

Wspomnienie: 18 sierpnia

Kraj pochodzenia: Francja

W 1793 r. rewolucjoniści we Francji wydali dekret o deportacji do Gujany wszystkich duchownych, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność Konstytucji cywilnej kleru, potępionej przez papieża. W styczniu 1794 r. władze rewolucyjne przystąpiły do wykonywania dekretu. Pod karą śmierci księża mieli zgłaszać się do władz, a potem oczekiwać w więzieniu na deportację. Taki los spotkał 2412 księży i zakonników. Aż 892 z nich doprowadzono do portu w Rochefort. Tam zostali stłoczeni w straszliwych warunkach na dwóch starych statkach. Nie popłynęły one jednak do Gujany, z powodu blokady brytyjskiej, tylko zarzuciły kotwicę w okolicach wyspy Aix, stając się miejscem stopniowej eksterminacji uwięzionych.
Kiedy na początku 1795 r. postanowiono ich uwolnić, okazało się, że z 892 więźniów zmarła ponad połowa, dokładnie 547 osób. Pochowano ich na wyspach Aix i Madame.
Ich proces beatyfikacyjny rozpoczął się w diecezji La Rochelle w 1932 r. W dniu 1 października 1995 r. św. Jan Paweł II beatyfikował 64 spośród męczenników Rochefort. Było wśród nich trzech karmelitów bosych.

Błogosławiony Jan Chrzciciel Duverneuil

Ojciec Jan Chrzciciel Duverneuil urodził się w 1759 roku w Limoges. W roku 1780 wstąpił do seminarium diecezjalnego, a w 1783 otrzymał święcenia kapłańskie. Jako kapłan wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych prowincji akwitańskiej. W chwili wybuchu rewolucji był konwentualnym klasztoru w Angoulúme. Po rozwiązaniu zakonów zamieszkał w rodzinnym Limoges. Odmówił złożenia przysięgi na wierność Konstytucji cywilnej i wspierał innych w dochowaniu wierności wierze katolickiej. Z tego powodu został aresztowany i skazany na deportację 25 lutego 1794 roku. Umieszczony na jednym z okrętów w Rochefort, w modlitwie szukał siły dla siebie i dla podtrzymywania innych w ciężkich próbach, jakim zostali poddani. Zmarł z wycieńczenia 1 lipca 1794 roku.

Błogosławiony Michał Ludwik Brulard

Ojciec Michał Ludwik Brulard urodził się w 1758 roku w Chartres. Po skończonych studiach teologicznych na Uniwersytecie Paryskim wstąpił do zakonu w Charenton. On również odmówił złożenia przysięgi na Konstytucję cywilną, a po zburzeniu jego klasztoru zamieszkał w rodzinnym Chartres. Aresztowany w 1793, w roku następnym został deportowany do Rochefort. Zmarł na okręcie 25 lipca 1794 roku.

Błogosławiony Jakub Gagnot

Ojciec Jakub Gagnot urodził się w 1753 roku w Frolois. Śluby zakonne złożył 9 marca 1774 w Nancy jako brat Hubert od św. Klaudiusza. Po studiach odbytych w klasztorze w Luneville w 1787 roku wrócił do Nancy jako spowiednik i kaznodzieja. W 1791, zmuszony do opuszczenia klasztoru, zamieszkał u jednej z rodzin tego samego miasta. W roku 1793 został aresztowany i skazany na deportację. Dwa dni po skazaniu go na deportację, 26 marca 1794 roku, pisał do matki: „To prawda, że jeżeli się na zaistniałą sytuację patrzy oczyma tego świata, jest ona przerażająca, czeka nas bowiem wyrzucenie z własnej ojczyzny w nieznane, głód, pragnienie, nagość, jednym słowem tysiąc okazji na śmierć. Kiedy się jednak na to wszystko spojrzy oczyma wiary, kiedy się pomyśli o tym, że Pan uznał nas godnymi cierpienia dla Jego imienia, że jesteśmy prześladowani za wiarę, radujemy się i rodzi się w nas święty zapał do obrony wiary katolickiej, apostolskiej i rzymskiej, w której urodziliśmy się i w której pragniemy umrzeć… Tylu świętych przed nami zostało wygnanych! To wielka łaska, której Pan nam udziela… Ufamy Mu i jeżeli On nam pozwoli dobrze zacząć, będziemy Go prosili o łaskę wytrwania”. O. Gagnot zmarł na wyspie Madame 10 września 1794 roku.

wróć