wróć

Sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

Wspomnienie: Sługa Boży

Kraj pochodzenia: Polska

Lata życia: 1884 - 1969

Maciej Gądek urodził się 24 lutego 1884 r. w Marszowicach. W 1901 r. w Czernej przyjął habit karmelitański, a w 1902 r. złożył profesję zakonną. Studia teologiczne odbył w Rzymie i tam 25 lipca 1907 r. został wyświęcony na kapłana. Od 1908 do 1918 r. wykładał teologię w Krakowie, Linzu i Wiedniu. W latach 1918-1920 był przeorem w Wadowicach, gdzie założył Niższe Seminarium. W 1920 r. został mianowany pierwszym prowincjałem wskrzeszonej Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W 1921 r. przy współudziale Sł. B. M. Teresy Kierocińskiej założył Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Od 1925 r. przebywał w Rzymie, gdzie zorganizował Międzynarodowe Kolegium Karmelitańskie „Teresianum”. W latach 1926-1945 był jego rektorem. Od 1931-1947 pełnił urząd definitora generalnego. W 1947 r. powrócił do Polski. Trzykrotnie wybierany był jeszcze na urząd prowincjała. Ostatnie 10 lat życia spędził w klasztorze w Łodzi. Zmarł w opinii świętości w Łodzi dnia 15 października 1969 r. Jego doczesne szczątki, po ekshumacji, spoczywają w przedsionku kościoła Karmelitów Bosych w Łodzi. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Archidiecezji Łódzkiej 2 lutego 2002 r.


Zobacz także:

wróć