wróć

Sł. B. Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie: Służebnica Boża

Kraj pochodzenia: Portugalia

Lata życia: 1907 - 2005

Łucja urodziła się 22 marca 1907 w Aljustrel (parafia Fatima) w rodzinie Antonio dos Santos i Marii Rosa, jako najmłodsza z siedmiorga dzieci. Zgodnie ze zwyczajem przyjęła Komunię św. w szóstym roku życia, co znajduje wybitne miejsce w jej wspomnieniach. Wcześnie podjęła pracę jako pasterka. Od siódmego roku życia (1915 r.) doznaje jako jedyna z widzących (obok kuzyna Franciszka i kuzynki Hiacynty Marto) przywileju rozmowy z Matką Bożą. Jej też została powierzona tzw. trzecia tajemnica fatimska. Od 1917 roku uczęszcza do szkoły. Dnia 17 czerwca 1921 roku wstępuje do Kolegium Sióstr św. Doroty w Vilar (Porto), gdzie otrzymuje również wychowanie religijne i moralne, na poziomie szkoły podstawowej, a następnie – do nowicjatu tychże sióstr, dnia 24 października 1925 roku. Śluby wieczyste składa 3 października 1934 roku. Dnia 25 marca 1948 roku wstępuje do karmelitanek bosych w Coimbra, przybierając imię Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca. Umiera dnia 13 lutego 2005 roku. Pozostawia po objawieniach notatki w postaci Wspomnień oraz Apeli orędzia fatimskiego.

wróć