wróć

Sł. B. Teresa Marchocka od Jezusa

Wspomnienie: Służebnica Boża

Kraj pochodzenia: Polska

Lata życia: 1603 - 1652

Marianna Marchocka urodziła się 25 czerwca 1603 roku w Stróżkach koło Zakliczyna. W 1620 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie, a siedemnaście lat później została wybrana przełożoną tego klasztoru. Bóg prowadził ją do świętości drogą fizycznych cierpień i duchowych doświadczeń. W 1642 roku została wysłana na fundację do Lwowa jako przełożona. W 1648 roku opuściła zagrożony przez Kozaków i Tatarów Lwów, wróciła do Krakowa, skąd w roku następnym udała się z siostrami lwowskimi do Warszawy. Rodzina królewska często polecała jej modlitwom siebie i zagrożoną ojczyznę. Zmarła w Warszawie 19 kwietnia 1652 roku.

„Bom z jednej strony czuła opuszczenie z lamentami, z pragnieniem Boga, a z drugiej strony w onym pragnieniu przez one lamenty, tęskności do Boga, czułam Go w sobie i znajdowała w duszy. [To] …czyniło sposób niezwyczajny – dwu rzeczy przeciwnych czucia w sobie: i Boga i opuszczenie”

wróć