1. ROZPOZNANIE POWOŁANIA DO KARMELU

Marzec 4, 2017

Nasz Zakon, któremu Bóg powierzył charyzmat prowadzenia człowieka ku głębokiemu spotkaniu z Bogiem, staje przed zadaniem doprowadzenia zgłaszającego się do nas kandydata do pełnej dojrzałości, tak aby świadomy daru Bożego, mógł dojść do „człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13). Karmel jest drogą wewnętrznej prawdy co do cielesności, stosunku do świata materialnego, relacji międzyludzkich, historii i życia duchowego. Rozpoznać powołanie oznacza poznać wolę Boga względem danej osoby.