2. Postulat

marzec 4, 2017

Jest stopniowym czasem przejścia od życia w świecie, do życia zakonnego. Trwa rok czasu i kandydat do zakonu ma realną możliwość poznania życia karmelitańskiego. Uczestniczy w żywym i realnym świadectwie życia braci, pogłębia swoją relację z Bogiem w modlitwie i uczy się bezinteresownej miłości we wspólnocie braterskiej. Postulat jest czasem danym kandydatowi, aby mógł pogłębić, a w razie konieczności skorygować swoją pierwotną wizję ideału karmelitańskiego, konfrontując ją z konkretną, przeżywaną tu i teraz rzeczywistością.