4. Nowicjat

marzec 4, 2017

Nowicjat, poprzez który kandydat rozpoczyna swoje życie w Zakonie, ma za zadanie umożliwienie doświadczenia tego wszystkiego, co oznacza „poświęcenie się Bogu (konsekracja) w Karmelu terezjańskim” . Ma on doświadczyć naszego sposobu życia w Zakonie, aby można było ocenić jego intencję, wolność wyboru, zdatność moralną, duchową, intelektualną, odpowiednie zdrowie fizyczne i psychiczne, które są niezbędne do podjęcia życia zakonnego. Nowicjusz, z pomocą magistra, powinien dążyć do odpowiedniego zrozumienia rad ewangelicznych i innych wartości teologicznych związanych z życiem zakonnym, aby mógł w pełni świadomie dokonać wyboru, oraz wzrastać w miłości, krocząc za powołującym go Chrystusem i odpowiadać swoim codziennym życiem na Jego wezwanie.