6. Studentat i juniorat

marzec 4, 2017

Jest etapem formacji początkowej alumnów i juniorystów od złożenia pierwszej profesji do uroczystej. Trwa około pięciu lat, z indywidualnym podejściem do każdego brata. W przypadku kandydatów do kapłaństwa, bracia odbywają formację intelektualną w Wyższym Seminarium Duchownym. Jako studenci filozofii i teologii podlegają wszystkim wymogom stawianym im przez Matkę Kościół. Formacja duchowa realizuje się przede wszystkim przez sumienną praktykę wspólnotowej modlitwy, wierne i czynne uczestnictwo w pozostałych aktach życia wspólnoty, chętne podejmowanie obowiązku pracy, współpracę z formatorami, osobistą lekturę i praktykę kierownictwa duchowego. Alumni włączają się w życie konwentu zgodnie z ich obowiązkami i prawami, w pełni uczestnicząc w braterskiej komunii.