8. Profesja uroczysta

marzec 4, 2017

Profesja uroczysta realizuje w sposób całkowity dar człowieka, czyniąc go definitywnym oraz doprowadzając konsekrację chrzcielną do jej pełnej realizacji. Jest to prawdziwe wydarzenie o wymiarze eklezjalnym, dlatego celebracja profesji uroczystej odbywa się publicznie, tak aby wspólnota chrześcijańska mogła w niej z radością uczestniczyć. Ma ona charakter uroczysty. Jest to ostateczne „tak” wypowiedziane Dobremu Bogu oraz Wspólnocie zakonnej, z którą człowiek wiąże się definitywnie, aż do śmierci.