jubileusz miłosierdzia

Ogłoszenie
Jubileuszu Miłosierdzia
przez papieża Franciszka

więcej informacji

Bulla ogłaszająca
Misericordiae Vultus

więcej informacji

Prezentacja
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

więcej informacji

Kalendarz
oficjalnych wydarzeń, które
będą miały miejsce w Rzymie

więcej informacji

Jubileuszowa Modlitwa

więcej informacji

Logo Jubileuszu
Opis

więcej informacji

 

 

 

 

 

 

Teksty oraz multimedia mają swoje źródło w oficjalnej stronie jubileuszu. Źródło.