aktualności karmelu Karmel Łódź wróć

100-lecie Karmelitanek Dzieciątka Jezus

9 października, 2021

Bóg chciał doświadczyć tego, co najbardziej ludzkie, to znaczy narodzin i umierania – mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w setną rocznicę Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Na początku Mszy Świętej o. Ernest Zielonka przewodniczący Wydziału ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przybliżył wiernym historię powstania i przybycia na ziemię łódzką Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. – Tak zaczyna się historia Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W biedzie i ubóstwie, w nędzy i niedostatku, ale zaczyna się w wielkiej radości, bo trzeba iść do kogoś, kto potrzebuje, do rodzin, do dzieci – mówił Karmelita.

W homilii Ksiądz Arcybiskup mówił, że ten wyjątkowy jubileusz przynagla nas do patrzenia w naukę i tajemnicę Dzieciątka Jezus. Po pierwsze uczy nas tego, że potrzebuje matki, kobiety, która Go przyjmie do swego łona, ustrzeże przez dziewięć miesięcy, a następnie urodzi i wychowa. Bóg z takim pragnieniem zwraca się do Maryi, ale też do każdego z nas, do wspólnoty Kościoła – Matki. – Jezusa nie wystarczy głosić, Jezusa trzeba urodzić. Jezusowi trzeba dawać życie. To, co w Kościele nazywamy ewangelizacją, jest przekazem życia, nie przekazem doktryny, nie przekazem jakiejś teorii. Jezus w tajemnicy swojego dzieciństwa potrzebuje naszego macierzyństwa i mówi w dzisiejszej Ewangelii jak je sobie wyobraża i co w nas tej tajemnicy macierzyństwa uczyni szczęśliwymi, błogosławionymi – tłumaczył Pasterz Łódzki, wskazując na bycie uważnym na słowo kierowane do każdego z nas.

Dziecię Jezus uczy nas także bliskości, szczególnie w najbardziej ludzkich momentach, jakimi są narodziny i śmierć. Trzeba być przy człowieku, a nie starać się go poznać z dystansu. Do tego wzywa nas Ojciec Święty, wzywa nas do takiej czułości, która jest istotna dla życia. – Bóg chciał doświadczyć tego, co najbardziej ludzkie, to znaczy narodzin i umierania. Te doświadczenia najbardziej ludzkie, narodziny i śmierć pokazują, że w tych doświadczeniach jesteśmy zdani na innych, jesteśmy bardzo zależni od innych – mówił Metropolita Łódzki.

Ksiądz Arcybiskup zachęcał, aby iść śladami Pana Boga, ufać Mu i przyjmować od Niego dary. Dzisiaj tak często podkreślamy, ile kosztuje nas wiara, wysiłek, a nie zauważamy tego, co dostajemy. Otwierając się na przyjmowanie, nieustannie wzrastamy w wierze.

Po homilii siostry zakonne odnowiły swoją profesję, dziękując Bogu za dar zgromadzenia w setną rocznicę jego założenia. Prosiły, aby z jeszcze większą miłością realizowały całkowite oddanie się Bogu na drodze dziecięctwa duchowego.

Po uroczystym Te Deum Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus złożyły podziękowania Księdzu Arcybiskupowi.

Galerię zdjęć można obejrzeć na stronie Archidiecezji Łódzkiej.


Za: Archidiecezja Łódzka