aktualności karmelu Karmel wróć

100-na rocznica święceń kapłańskich bł. o. Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus

4 lutego, 2022

4. lutego obchodzimy setną rocznicę święceń kapłańskich bł. Ojca Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus. Natomiast 24. lutego setną rocznicę jego wstąpienia do nowicjatu karmelu w Avon we Francji. Jego głębokie pragnienie, które zrodziło się w tamtym okresie i towarzyszyło mu przez całe życie wydaje się być wciąż aktualne: „Ludzie szukający Boga są wszędzie… Ach, gdybym mógł dotrzeć do nich wszystkich i mówić im o nieskończonej Miłości!”

A mówił o niej na różne sposoby, najbardziej zaś doświadczeniem życia przenikniętego obecnością Boga – Miłości:

„Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości. Odkupił nas z miłości i przeznacza nas do bardzo ścisłego zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie odpowiada Jego najdroższym pragnieniom. Bóg-Miłość potrzebuje się dawać i w tym znajduje swoją radość, radość na miarę daru, jaki czyni.
Jakże wielka będzie więc radość Boga, gdy znajdzie duszę, która pozostawi Mu całą wolność i w której będzie mógł zagościć w takim stopniu jaki odpowiada Jego pragnieniu.”

R. Deglaire, J. Richard, Modlitwa w ciszy, wyd. Flos Carmeli, s. 27.

Za wstawiennictwem Błogosławionego Marii – Eugeniusza możemy polecać Bogu różne trudne sprawy, prosząc Go także o to, by dał nam odkryć osobiście Miłość którą sam jest:

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi błogosławionego ojca Marię Eugeniusza od Dzieciątka Jezus. Szedł on przez życie zjednoczony z Chrystusem, uległy Duchowi Świętemu, którego nazywał swoim „Przyjacielem”. Żył w pełni łaską Karmelu w kontemplacji, zaangażowaniu misyjnym i w zawierzeniu Maryi, Matce Bożej Życia.

Daj nam, abyśmy jak on, odkrywali głębię Twojej miłości i trwali w modlitwie, by stać się świadkami Twego Miłosierdzia.

Udziel nam przez jego wstawiennictwo łaski, o którą Cię prosimy … Spraw, aby jego nauczanie dotarło do wszystkich, którzy potrzebują tego na drodze wiary i jeśli taka jest Twoja wola, pozwól, aby pewnego dnia został kanonizowany, na chwałę Twego Imienia i dla dobra Twego ludu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.