aktualności karmelu Karmel Gniezno wróć

25 lat obecności karmelitanek bosych w Gnieźnie

12 czerwca, 2020

Ten rok dla naszej wspólnoty Karmelitanek bosych w Gnieźnie jest szczególny. Jest to jubileusz 25 – lecia naszej obecności na gnieźnieńskiej ziemi. Dokładnie 30 czerwca 1995 roku dziewięć Sióstr z Karmelu Narodzenia Pańskiego w Tryszczynie koło Bydgoszczy rozpoczęło życie w nowym klasztorze. Oczywiście historia naszego domu rozpoczęła się wcześniej. Najpierw zrodziła się w Sercu Boga. To On jej chciał pierwszy.

Z tej okazji podzielimy się z Wami wspomnieniami które nosimy w sercach… Dobry Bóg by dokonać swoich małych i wielkich dzieł potrzebuje nas, prostych, ale oddanych Mu ludzi. W historii naszego domu dużą rolę odegrała śp. Matka Józefa od Wcielenia, której życie toczyło się w poznańskim Karmelu. W jej sercu zrodziło się pragnienie powstania nowej fundacji w Gnieźnie, kolebce polskiej państwowości i chrześcijaństwa. Ze względu na poważne trudności, najpierw w 1966 została zrealizowana fundacja w Tryszczynie. Bóg jednak pomimo różnych komplikacji cierpliwie doprowadza swoje zamierzenia do skutku. Rozrastanie się tryszczyńskiej wspólnoty, odpowiednie miejsce na nowy klasztor i przychylność biskupów, otworzyła drogę na zrealizowanie myśli o gnieźnieńskim Karmelu. Fundacyjna przygoda rozpoczęła się na dobre w 1987 roku.

25 lat wspólnej drogi przyniosło nam wiele różnych wydarzeń. Trwałyśmy więc przy Jezusie w naszych różnych radościach i zmaganiach, chorobach i pobytach w szpitalu. Pośród małych powodzi, remontów i nawałnicy, która trzy lata temu przeszła przez nasz ogród i klasztor. Począwszy od 1997 roku miałyśmy też radość ugościć w naszych progach siostry karmelitanki z północnej prowincji na dziesięciu zjazdach formacyjnych dla przeorysz i delegatek. Było to dla nas niemałym wyzwaniem logistycznym, ale też łaską budowania jedności i przestrzeni spotkania. W 2000 roku odbył się zjazd dla sióstr z obu prowincji razem z ówczesnym generałem naszego zakonu – o. Camilo Maccise. Towarzyszyłyśmy też naszemu św. papieżowi Janowi Pawłowi II oraz Benedyktowi XVI w ich licznych pielgrzymkach do ojczyzny, uczestnicząc w spotkaniach i wspierając modlitwą i ofiarą ich posługę. Dziś naszą modlitwę i codzienne życie ofiarujemy za Papieża Franciszka.

Obecnie w naszej wspólnocie jest dziewiętnaście Sióstr. Trzy są na etapie formacji początkowej przed wieczystymi ślubami, a kolejne trzy przebywają w innych naszych klasztorach, pomagając im personalnie. Dla wielu młodych kobiet zafascynowanych Jezusem, nasz dom był i jest miejscem rozeznawania swojej drogi. Często nasze drogi się rozchodziły w początkowych etapach formacji, a one szukały dalej Pana i Jego woli, ubogacone doświadczeniem karmelitańskiej wspólnoty. Z tej sporej grupy wieczyste śluby złożyło do tej pory siedem sióstr. Byłyśmy też otwartym domem dla wielu karmelitanek z innych wspólnot, które szły z nami przez krótszy lub dłuższy czas, a niektóre zostały na stałe.

Ważnymi momentami było odejście do Domu Ojca naszych dwóch Sióstr. Ich duch jest bardzo mocno wpisany w nasz klasztor, wspólnotę, życie każdej z nas. W nocy z 23 na 24 czerwca 2008 roku Oblubieniec zabrał Matkę Józefę, naszą fundatorkę, która przez całe swoje długie z pasją szukała Boga. Na co dzień zmagała się ze słabym zdrowiem podejmując z zaangażowaniem swoje obowiązki. Jej życie przeniknięte było oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Skończyła swój bieg na ziemi mając 97 lat. Towarzyszyłyśmy jej do końca w zmaganiach z kruchością ostatniego etapu drogi. Natomiast z odejściem s. Marii, która właściwie do końca zachowała swoją energię, na zawsze będą związane Święta Paschalne w 2014 roku. Czuwałyśmy prze niej od Niedzieli Palmowej, gdy stan jej zdrowia znacznie się pogorszył, aż do odejścia w wieczór Wielkiego Czwartku kilka minut po 23. Była to jej stała godzina adoracji, na którą zawsze udawała się w czasie Triduum. Odeszła z ufnością i rozpogodzoną twarzą, adorować Oblicze swojego Boga w chwale.

Cieszymy się, że obecność Jezusa i Jego łaska wypełniły te 25 lat naszego wspólnego wędrowania. Ufamy, że ten jubileuszowy czas będzie dla nas momentem odnowy i umocnienia na wędrówkę, która jest jeszcze przed nami. Dlatego też powierzamy się Waszej modlitwie. Zapraszamy każdego z Was do duchowego włączenia się w nasze jubileuszowe dziękczynienie. Eucharystia, w której chciałybyśmy podziękować Bogu za dar tych lat, za bogactwo naszej drogi będzie:

13 czerwca 2020 roku o godz. 730 – pod przewodnictwem N. O. Prowincjała Jana Malickiego wraz z naszymi braćmi karmelitami.

28 czerwca 2020 roku o godz. 730 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. Prymasa Wojciecha Polaka wraz z towarzyszącymi naszej wspólnocie kapłanami.

Módlcie się za nas, abyśmy były „latarniami”, które oświecają drogę mężczyzn i kobiet naszych czasów, bo to jest nasza prorocka misja. Pragniemy jak Maryja Dziewica i Oblubienica mieć udział w rodzeniu i wzrastaniu Chrystusa w sercach ludzi, często nieświadomie spragnionych Tego, który jest „drogą i prawdą i życiem”. Chcemy być „schodami”, po których Bóg schodzi, aby spotkać człowieka, i po których człowiek wchodzi, aby spotkać Boga i kontemplować jego oblicze w obliczu Chrystusa.

karmelitanki bose z Gniezna