aktualności karmelu Kuria Generalna wróć

Apel Ojca Generała

16 października, 2023

ŚW. TERESY OD JEZUSA

15 Października 2023

Do całego Karmelu Terezjańskiego, do mniszek, do braci, do Karmelu Świeckiego, do rodziny, do przyjaciół, do zgromadzeń, do grup i do ruchów stowarzyszonych:

BŁOGOSŁAWIONEJ UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTEJ TERESY OD JEZUSA, naszej Matki!

Zakorzenieni w pasji Teresy dla Jezusa, dla Kościoła, dla ludzkości, jako jedno serce i jeden duch zjednoczmy się bez wahania i bez zniechęcenia z naszym Wodzem Miłości, Chrystusem, by modlić się o pokój.

W obecnym czasie, z każdym dniem coraz bardziej aktualne i coraz bardziej bolesne stają się słowa Teresy: „Świat płonie… A my miałybyśmy trwonić czas na omawianie spraw małej wagi?!” (Dd 1,5).

Dziś serce Teresy przeniknięte męką Jezusa staje się w każdym z nas sercem przebitym i zranionym złem i cierpieniami świata. Ekstaza i zjednoczenie z Bogiem stają się dziś serdecznym objęciem każdego człowieka zagrożonego, źle traktowanego i wysiedlonego z powodu okrucieństwa wojny. Nasza modlitwa nikogo nie pomija, nie wyklucza żadnego z synów i córek Bożych.

Wzywam was, bracia i siostry, do modlitwy w duchu prawdy, sprawiedliwości i pokoju o zaprzestanie wszelkiej przemocy i złożenie broni. Módlmy się wspólnie, aby niszczycielskie siły zła i zemsty przekształciły się w kiełkujące ziarna nowego życia. Aby śmiercionośny wirus nienawiści został w wielu sercach pokonany antidotum pojednania i nadziei.

Proszę was wszystkich, bracia i siostry, abyście złość i oburzenie z powodu każdego martwego dziecka, każdej maltretowanej osoby starszej, każdej wysiedlonej rodziny, każdego okaleczone ciała, każdego opuszczonego stworzenia przemieniali cały ten ból w nieustanną walkę na rzecz nowego świata.

Patriarcha Jerozolimy zaprosił nas wszystkich na dzień modlitwy i postu. W najbliższy wtorek 17-go października przyłączymy się do tego wołania o pokój na ziemi Jezusa, z narodem palestyńskim i z narodem żydowskim. Ci, którzy modlą się razem, sieją pokój. Niech ten pokój zacznie panować w sercach każdego z nas, w naszych wspólnotach i w naszych rodzinach.

Zapalmy świecę Pokoju w naszych wspólnotach i domach na znak tego światła, którego nie zagasi ciemność tego świata. Rozpalmy wraz ze wszystkimi, z pokorą i odwagą to światło i pełne nadziei wołanie o pokój, owoc sprawiedliwości i prawdy.

Z Maryją i Józefem połączmy ręce i serca w ciszy komunii. Z Teresą od Jezusa i wszystkimi Świętymi Karmelu. Z Edytą Stein, żydowską karmelitanką, która zginęła w Auschwitz i z Mariam Baouardy, córką ziemi palestyńskiej, męczennicą z miłości do Jezusa i ludzkości. Edyta i Mariam, córki Teresy od Jezusa, niech oświetlają naszą drogę do ziemi obiecanej braci i sióstr.

Wszystkim moim braciom i siostrom udzielam błogosławieństwa i przekazuję pocałunek pokoju.

17 października 2023, w najbliższy wtorek, nasze lampy i nasze serca niech się zapalą i zjednoczą na rzecz Pokoju.

15 października 2023

Br. Miguel Márquez Calle, generał OCD

www.carmelitaniscalzi.com (tłum. o. Grzegorz A. Malec, OCD)

 


Pobierz plik w wersji PDF