aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Biogram śp. ojca Ryszarda Nitschke OCD

27 kwietnia, 2018

Ojciec Ryszard od Matki Bożej Szkaplerznej
(Ryszard Kazimierz Nitschke, 1932-2018)

Ryszard Nitschke urodził się 3 marca 1932 r. w Poznaniu, w rodzinie Teodora i Małgorzaty z domu Günther. Ojciec był technikiem kolejowym, a matka nauczycielką. Dnia 27 marca 1932 r. został ochrzczony w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana, a 16 września 1945 r. przyjął sakrament bierzmowania. W latach 1947-1951 uczył się najpierw w Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a po jego likwidacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego uzyskując „małą” i „dużą” maturę.

W 1951 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Filologii Germańskiej. W latach 1955-1956 uczył języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą, a w latach 1956-1961 w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku koło Poznania. W 1961 r. powrócił na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczynając karierę naukową najpierw na Instytucie Filologii Germańskiej, a następnie w Zakładzie Skandynawistyki zdobywając tytuł docenta doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych. Biegle władał językami: niemieckim, angielskim. Znał także język norweski.

Pragnąc odpowiedzieć na coraz wyraźniej słyszany w sercu głos powołania, w lipcu 1984 r. zgłosił się do postulatu Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej. Nowicjat pod okiem o. Dominika Widera rozpoczął obrzędem obłóczyn 11 sierpnia 1984 r. otrzymując habit oraz imię zakonne Ryszard od Matki Bożej Szkaplerznej. Rok później, 11 sierpnia, złożył pierwszą profesję zakonną. Studia teologiczne odbył w Krakowie (1985-1989). Dnia 14 września 1988 r. w Krakowie złożył profesję uroczystą i przyjął święcenia diakonatu. W następnym roku, 1 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej Kazimierza Górnego.

Do Zakonu wstępował z pragnieniem przyjęcia święceń prezbiteratu, dlatego już w nowicjacie pisał do przełożonego prowincjalnego o. Benignusa Wanata: „Ja, niżej podpisany nowicjusz Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel oświadczam pokornie, że oprócz pragnienia osobistego postępu w doskonałości, do czego wkrótce zobowiążę się ślubami prostymi, a potem uroczystymi, mam jeszcze jedno pragnienie, by poświęcić się pracy nad zbawieniem bliźnich w kapłaństwie. Dlatego proszę pokornie Naszego Ojca o przydzielenie mnie do stanu kapłańskiego. Ja zaś, wobec Boga i Najświętszej Dziewicy Maryi, do której Zakonu mam szczęście należeć przyrzekam, że będę wierny Zakonowi, posłuszny Tobie i Twoim następcom według mego ślubowania w czasie mojej profesji świętej, a godności kapłańskiej, z pomocą Boga i Najświętszej Dziewicy Maryi, nie splamię do śmierci”.

Po święceniach pracował najpierw w Łodzi (1989-1990) jako duszpasterz, a następnie w Krakowie (1990-1993) pełniąc posługę rektora Wyższego Seminarium Karmelitów Bosych. W 1993 r. po podziale Polskiej Prowincji na Krakowską i Warszawską pozostał w Prowincji Krakowskiej i został posłany do Lublina jako socjusz magistra alumnów filozofii. W tym też czasie, razem z przeorem klasztoru ojcem Albertem Wachem, podejmował liczne starania w katolickich instytucjach kościelnych na Zachodzie o pozyskanie funduszy na remont klasztoru.

W 1996 r. rozpoczął się dla o. Ryszarda czas pracy na placówkach zagranicznych. W latach 1996-1998 posługiwał jako wikariusz parafii i pierwszy radny konwentu w Horni Lomná na Zaolziu. Wyjechał następnie do Munster w Stanach Zjednoczonych (1998-2001) posługując tam jako kapelan w szpitalu. Rok 2001 spędził na posługach duszpasterskich w Wiedniu, w Austrii.

Od października 2001 r. przebywał w Piotrkowicach na ziemi kieleckiej jako pierwszy radny konwentu, ekonom mszalny, sekretarz kapituły domowej oraz asystent Świeckiego Karmelu w Kielcach. We wrześniu 2002 r. udał się na krótki pobyt do Zawoi dla prac duszpasterskich.

Ostatnią jego placówką były Wadowice, do których przyjechał w grudnia 2002 r. Szesnastoletni pobyt w tamtejszej wspólnocie to przede wszystkim czas wielu godzin spędzonych w konfesjonale, oprowadzanie grup niemiecko i angielskojęzycznych po karmelitańskim Sanktuarium św. Józefa oraz posługa ojca duchownego w Domu Samotnej Matki.

Z początkiem 2018 r. stan jego zdrowia zaczął się pogarszać. W czwartek 19 kwietnia udał się do wadowickiego szpitala. Ogólne osłabienie, problemy z krążeniem i arytmia serca doprowadziły do śmierci w dniu 23 kwietnia o godz. 14.20. Odszedł do Domu Ojca zaopatrzony sakramentami świętymi. W Zakonie przeżył 34 lata, w posłudze kapłańskiej 29 lat.

źródła: Katalogi oraz akta personalne ojca Ryszarda z Archiwum Prowincji i Kurii Prowincjalnej.
o. Jerzy Zieliński OCD

za: karmel.pl