aktualności karmelu OCDS wróć

Blisko, bliżej, coraz bliżej…

30 listopada, 2023

czyli o spotkaniu OCDS z Ojcami: Generałem, Definitorem, Prowincjałem, Asystentami…

Dnia 28 listopada 2023r., we wtorek, na zakończenie wizytacji generalskiej i kiedy to Karmel obchodził 455. rocznicę dnia, w którym w Duruelo w Hiszpanii odnowiona Rodzina Karmelitańska pod przewodnictwem NO św. Jan od Krzyża rozpoczęła życie według Reguły Pierwotnej, Rada Prowincjalna OCDS spotkała się w niezwykle gościnnych progach klasztoru w Zwoli z wieloma przedstawicielami Rodziny Zakonnej.

Spotkaniu przyświecała niezwykle piękna idea, zaczerpnięta z „Deklaracji charyzmatycznej” (nr 43): „Karmel terezjański rozszerza się na przestrzeni historii w liczne i dodatkowe formy życia. Jego najbardziej naturalny i kompletny obraz wyraża się w trzech rozgałęzieniach: mniszki, bracia i świeccy. Wszystkie trzy gałęzie Zakonu żyją w różny sposób tym samym charyzmatem. Wieloaspektowa rzeczywistość rodziny karmelitańskiej – składającej się także z agregowanych Instytutów zakonnych i świeckich – wymaga wejścia w bliską wzajemną relację mniszek, braci i świeckich, co czyni owocną ich komplementarność. Dzielenie się pomiędzy członkami tych trzech gałęzi jest źródłem wzajemnej stymulacji i nowej żywotności”.

W spotkaniu uczestniczył o. Delegat, Kamil Strójwąs oraz członkowie Rady Prowincjalnej OCDS w składzie: Gabriela Żylińska, Bogusław Sudał, Beata Meller , Mariusz Filipowski i Tadeusz Zabaryłło.

Zaczęło się o godzinie 10.30 od spotkania tejże Rady z Asystentami, tj. braćmi posługującymi naszym Wspólnotom. W ten sposób powstała naturalna okazja, aby zaprezentować (w szerszym kontekście) rzeczywistość OCDS i doprecyzować na podstawie Prawa własnego, tj. Konstytucji, Statutów i Ratio rolę Asystenta względem wspólnot, a także zawiązawszy pierwsze więzy przyjaźni i nici porozumienia, nauczyć się werbalizować problemy i rozmawiać o nich, podejmując próby ich rozwiązania.

O godz. 12.00 odbyły się równolegle dwa spotkania: Asystentów OCDS z oo. Generałem i Definitorem oraz Rady OCDS z Radą Prowincji OCD na czele z o. Prowincjałem, Łukaszem Kansy. Ojcowie oczekiwali, że zdamy sprawę ze spotkania z Asystentami, i to się dokonało.

Po obiedzie o godz.15.00 spotkaliśmy się z o. Generałem, o. Miguelem od Maryi Márquezem Calle oraz o. Definitorem Generalnym, o. Christophem-Marie Baudouin (od Miłości Miłosiernej). Towarzyszył nam o. Delegat, o. Kamil. A zaczęło się – niekonwencjonalnie – od przestawienia stołów, żeby siedzieć bliżej siebie, na wprost, i żeby był między nami kontakt wzrokowy. A to, co przyświecało spotkaniu i mocno na nim wybrzmiało, sprowadza się do zdania, że jesteśmy jedną rodziną, że nie ma żadnego trzeciego zakonu a jest Świecki Karmel, trzecia gałąź, komplementarna wobec dwu pozostałych i… że świeccy karmelici mogą stanowić wyzwanie dla dwu pozostałych gałęzi, a także: że ostatnimi czasy bardzo zmniejszyła się odległość między OCDS Prowincji Warszawskiej i rzymskim Domem Generalnym, gdyż każde nasze zapytanie czy prośba skierowane do o. Delegata ds. OCDS, o. Ramiro Casale OCD, zyskują szybką, a nawet natychmiastową podpowiedź i odpowiedź. A w ostatni wtorek listopada 2023r. miał miejsce kolejny krok: dokonało się rzeczywiste spotkanie osób.

Gabriela Żylińska OCDS