aktualności karmelu Karmel, Prow. Krakowska wróć

Boso przez Afrykę

24 października, 2019

Relacja ze Spotkania karmelitańskich formatorów Afryki Frankofońskiej i Madagaskaru oraz relacja z Czwartego Kongresu Karmelu Terezjańskiego w Afryce i na Madagaskarze.

Bracia z Nigerii (pracujący w Kamerunie), z Togo, z Wybrzeża Kości Słoniowej,  z Republiki Środkowej Afryki, z Kongo, z Rwandy, z Burundi, z Francji (pracujący w Senegalu), z Burkina Faso, z Włoch, z Polski, z Madagaskaru i z Kamerunu. Oto skład uczestników spotkanie formatorów Afryki Frankofońskiej i Madagaskaru, który miał miejsce w dniach 11 – 12 października 2019 r. w Yanudé (stolica Kamerunu). Po tym, jak opracowano wspólnie program drugiego nowicjatu (poprzednie spotkania formatorów), kolej na przygotowanie następnego narzędzia współpracy. Ma nim być program formacji formatorów, który będzie realizowany w ciągu najbliższych trzech lat.

Spotkanie formatorów zakończyło się w przeddzień rozpoczęcia innego wydarzenia jakim jest Czwarty Kongres Terezjański Afryki i Madagaskaru. Jego tematem jest braterstwo we wspólnocie. 13 października 2019 r. w bazylice Królowej Apostołów, w Yanudé (Kamerun) w obecności Ojca Generała Karmelitów Bosych, Arcybiskupa Yaundé, Nuncjusza Apostolskiego w Kamerunie, przedstawicieli Świeckiego Karmelu, Karmelitanek Bosych z Madagaskaru, Kamerunu i Południowej Afryki oraz przedstawicieli zgromadzeń agregowanych do naszego Zakonu zainaugurowano uroczyście IV Kongres Terezjański Afryki i Madagaskaru (13 – 19. 11. 2019).

Najbliższe dni będą poświęcone pogłębionej refleksji nad życiem braterskim we wspólnocie w kontekście biblijnym, w kontekście nauczania Kościoła, w kontekście charyzmatu karmelitańskiego oraz w kontekście kultury afrykańskiej.

Młody Karmel w Afryce zaczyna opowiadać swoją historię, która już teraz rozbrzmiewa rytmem tańca, śpiewu i mądrości ludowej różnych zakątków Afryki Frankofońskiej i Anglofońskiej. Dzięki karmelitańskim misjonarzom, wysiłkowi i współpracy wielu Prowincji, Karmel na Czarnym Lądzie nabiera swego koloru i pełnego smaku.

o. Paweł Porwit OCD


Relacja z Czwartego Kongresu Karmelu Terezjańskiego w Afryce i na Madagaskarze.

14 października 2019 r. uczestnicy Kongresu mieli możliwość wysłuchania 3 konferencji zaproszonych gości, którzy podjęli temat braterstwa w kulturze afrykańskiej:

  • Dr AMALAMAN Koutoua Michel Fontaine mówił o kulturze Afryki Wschodniej,
  • Pr. MUMBEMBELE Sanger  Placide antropolog z uniwersytetu w Kinshasa (Kongo) zarysował kontekst kulturowy Afryki Centralnej,
  • Pr. Frnaçois BENOLO omówił to samo zagadnienie w odniesieniu do Madagaskaru.

W czasie debaty poruszono temat wartości i kontr-wartości kulturowych, które mogą wspierać lub osłabiać życie w braterskie we charyzmacie karmelu terezjańskiego oraz braterstwo skierowane na zewnątrz wspólnoty.


15 października 2019 r., w święto Teresy od Jezusa podjęto temat braterstwa w Biblii. Konferencję na ten temat wygłosił ojciec Valentitn Ntumba OCD z Republiki Demokratycznej Kongo. Po debacie i przerwie miała miejsce  prelekcja ojca Remigiusza Ikipe OCD z Kenii na temat życia braterskiego we wspólnocie w świetle dokumentu: „Congregavit nos in unum Christi amor”.

Kolejna część, to praca w grupach językowych (2 grupy anglojęzyczne i 4 francuskojęzyczne) oraz podsumowanie.

Popołudniowy program – czyli uroczysta celebracja liturgiczna odbyła się pod przewodnictwem kard. Lars Andersa ARBORELIUS OCD, który przybył na Kongres ze Szwecji. W czasie Mszy św. pod jego przewodnictwem jeden z naszych współbraci złożył profesję wieczystą. Msza św. miał miejsce w parafii karmelitów bosych w Yanundé.


Czwarty dzień Kongresu (16 października) był zorientoweany na refleksję nad życiem braterskim w kontekście Karmelu. Pierwszą konferencję wygłosił o. Miguel Marquez OCD, prowincjał Prowincji Iberyjskiej (Hiszpania) prezentując dziedzicwto Karmelu Terezjańskiego w zakresie życia braterskiego. O. Miguel odniósł się do modelu wspólnoty zaproponowanego przez Teresę od Jezusa oraz do przykładów z życia św. Jana od Krzyża.

Ewaluacji życia braterskiego w męskich wspólnotach karmelitańskich dokonał o. Generał Saveria Cannistra OCD dzieląc się swoim doświadczeniem posługi z perspektywy wizytacji w klasztorach. W sposób syntetyczny zarysował blaski i cienie naszych wspólnot.

Po debacie plenarnej miały miejsce spotkania w grupach roboczych oraz prezentacja i podsumowanie owoców dzielenia się w grupach.

Popołudniu uczestniczy udali się do domu rodzinnego sługi bożego Thierry Ebogo. Na miejscu przywitali nas rodzice i rodzeństwo, którzy opowiedzieli nam o jego dzieciństwie i młodości. Nie zabrakło wspomnień braci, którzy wspólnie odbywali formację zakonną. Po zakończonym spotkaniu z rodziną uczestnicy zwiedzili klasztor Nkolgibson, nawiedzili grób Thierry i celę zakonną, w której mieszkał.

Pielgrzymka zakończyła się spotkaniem ze wspólnotą oraz wizytą w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Yaundé.


17 października to kolejny etap naszej refleksji. Tym razem temat został sformułowany jako: edukacja do życia braterskiego we wspólnocie ponad osobistymi ambicjami (wykład o. Thaddeus’a Dim OCD, Nigeria). Po nim zabrał głos o. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo OCD z wikariatu Burundi-Rwanda, gdzie pracują misjonarze z Karkowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Tematem jego wystąpienia było: wychowywanie do braterstwa ponad podziałami etnicznymi i plemiennymi. Następnym prelegentem była s. Domitille OCD z Karmelu z Wybrzeża Kości Słoniowej. Tematyka jej wystąpienie to wychowywanie do braterstwa ponad dominacją pokoleniową.

Część popołudniowa posiedzenia to wymiana refleksji i podsumowanie pracy w grupach roboczych.


Ostatni dzień Kongresu (18 października) to okazja do podjęcia zagadnienia: edukacja do życia braterskiego we wspólnocie multi-kulturowej. Zarys tematu przedstawiła uczestnikom siostra Bernandinah Murgor z Karmelu w Kenii.

W drugiej części programu, uczestnicy Kongresu mieli okazje wysłuchać wystąpienia o. Jerome Palauku OCD, który posługuje w sekretariacie misyjnym w Rzymie. Jego exposé dotyczyło tematu formacji do odpowiedzialności w kontekście współczesnych wyzwań i kondycji społecznej w Afryce.

Część popołudniowa to podsumowanie, którego dokonał o. Emile M’bra OCD z Delegatury Afryki Zachodniej.  Po nim miała miejsce uroczysta celebracja zakończenia Kongresu.

Spotkanie przedstawicieli Rodziny Karmelitańskiej z różnych zakątków Afryki było okazją do wymiany doświadczeń i wspólnej refleksji nad przyszłością i perspektywami rozwoju młodego Karmelu w Afryce. Choć rozwija się on w dwóch strefach językowych (angielska i francuska) współpraca dokonuje się ponad grupami językowymi.

W perspektywie tworzenia struktur zakonnych szczególne widoczny jest postęp Delegatury Generalnej Kongo, Komisariatu Madagaskaru i Oceanu Indyjskiego, oraz dwóch wikariatów: Nigeria i Burundi-Rwanda. Ten ostatni ze względu na swoje położenie goepolityczne współpracuje zarówno z angielską jak i francuską strefą językową. Pozostałe regiony takie jak: Kenia, Togo, Centralna Afryka, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun to Delegatury Prowincjalne.

o. Paweł Porwit OCD

za: karmel.pl