aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Br. Marcin od Serca Jezusa OCD (Fizia) złożył śluby wieczyste

24 września, 2018

Sobota to tradycyjny dzień ślubów. Ta sobota była jednak inna – na środku karmelitańskiego kościoła przy ul. Rakowickiej w Krakowie stało tylko jedno krzesło. Krzesło, które zajmował zakonnik – a dokładniej br. Marcin od Serca Jezusa (Marcin Fizia), który 22 września 2018 r. złożył swoje śluby wieczyste.

Śluby wieczyste oznaczają pełne włączenie w rodzinę zakonną i zobowiązania do życia już zawsze według ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kończą one okres formacji zakonnej i poprzedzone są przynajmniej trzykrotnym odnowieniem tzw. ślubów czasowych składanych na jeden rok.

Śluby br. Marcina dokonały się podczas Eucharystii o godz. 11.00, której przewodniczył o. Tadeusz Florek, prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Prezbiterium zapełnili licznie zgromadzeni bracia z różnych klasztorów naszej prowincji, a kościół – nie mniej licznie zgromadzona rodzina i przyjaciele oraz parafianie br. Marcina. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła schola DA Karmel poszerzona o kwartet smyczkowy oraz zaproszony organista.

Po Eucharystii goście udali się na obiad – bracia i najbliższa rodzina do klasztornego refektarza, a pozostali – na Karmelitański Instytut Duchowości. Wspólne świętowanie zakończyło się późnym popołudniem, jednak nie na długo – już 6 października br. Marcin w swojej rodzinnej parafii (Krzyżowice) przyjmie święcenia diakonatu. Wszystkich Was prosimy o modlitwę w jego intencji!

br. Marcin Wojnicki OCD

za: karmel.pl