aktualności karmelu OCDS wróć

Drogowskazy ku przyszłości – czyli 5. wirtualne Spotkanie Prowincjalne

1 grudnia, 2022

W sobotę, 26 listopada 2022r., o godz.10.00 odbyło się kolejne 5. wirtualne Spotkanie Prowincjalne, tym razem poświęcone zmianom w Statucie OCDS Prowincji Warszawskiej. Było ono dwuczęściowe: pierwszą jego część wypełniły wystąpienia członków Rady Prowincjalnej, którzy referowali (uszczegóławiając) ważniejsze ze zmian, zaś w drugiej części odpowiadali na pytania uczestników.

W spotkaniu uczestniczył o. Delegat, Robert Marciniak, wspierając i uzupełniając odpowiedzi Rady.

„Prawo własne” to przepisy regulujące nasze życie świeckich karmelitów, czyli to coś, co wyróżnia nas  z całego Kościoła i świadczy o wyrazistej tożsamości każdego z nas.

Mamy Regułę wspólną dla całego Karmelu, mamy Konstytucje – wspólne dla całego OCDS na całym świecie, wreszcie mamy Statut, który jest przeznaczony tylko dla naszej Prowincji. I to właśnie o nim rozmawialiśmy. 15 września 2022r., został zaakceptowany przez Definitorium Generalne obradujące w Rzymie i od tego momentu wszedł w życie w nowym kształcie – wydaje się, że dostosowany do wyzwań nadchodzącego czasu. I oby  stał się ZACZYNEM  do odnowienia naszego życia (indywidualnego i wspólnotowego).

Nadchodzący Adwent (w przeddzień którego rozmawialiśmy o Statucie) i tenże „nowy” Statut niech staną się Bożym zaproszeniem, abyśmy dzięki tej odnowie postępowali szybciej i pewniej na drodze do Domu Ojca. Dziękujemy wszystkim, którzy dzięki swojemu uczestnictwu przyczynili się w znaczący sposób do budowania wspólnoty naszej Prowincji.

Gabriela Żylińska OCDS
Bogusław Sudał OCDS